I februar ble det klart at totalt ti BT-ansatte fikk valget mellom sluttpakker eller oppsigelse. Nå har to blitt sagt opp.

Dette som et ledd i BT-ledelsens ønske om å redusere redaksjonen med 25-30 årsverk for å kutte 30 millioner i kostnader.

17 valgte å ta sluttpakker frivillig, før bedriften pekte på ti konkrete ansatte og ga dem valget mellom sluttpakker eller oppsigelser.

Nå er det klart at to av disse er sagt opp av bedriften. En siste sak går mot oppsigelse, men formaliteter gjenstår av drøftelsesprosessen.

- Leit

Av de ti som fikk den knusende beskjeden i februar, har seks valgt å takke ja til sluttpakker. Én har fått bli i bedriften. Det bekrefter ansvarlig redaktør Øyulf Hjertenes.

– Vi har kommet til enighet med seks av de ti. I et tilfelle har vi trukket saken på bakgrunn av ting som kom opp under drøfting. Av de tre er det to journalister som har mottatt oppsigelse, sier Hjertenes.

– Det er ikke noe kjekt for noen med en slik prosess. Samtidig er det en nødvendighet at vi i BT tilpasser oss en helt ny verden. Hvis ikke setter vi skuten i fare, rett og slett. Det er min jobb å sørge for at vi ruster oss på en måte som er god for fremtiden, sier redaktøren.

– Kampklare

Leder for redaksjonsklubben i BT, Dag Idar Tryggestad, sier at klubben står fast på at de to journalistene er usaklig oppsagt. Etter oppsigelsesvarslet de mottok torsdag, har de 14 dager på seg til å beslutte om de ønsker å gå til sak.

– De to er kampklare og vil kjempe sin sak. Disse sakene blir håndtert av NJ (Norsk journalistlag, red. anm.) sin advokat, sier Tryggestad.

Redaktør Hjertenes er ikke bekymret for at oppsigelsene kan havne i rettsapparatet.

– En eventuel rettssak får vi ta som det kommer, men jeg er trygg på at vi har gjort det som er det riktige i BT, og at vi har hatt en god prosess på det.

– Er du redd for å tape en sak?

– Nei, jeg er trygg på at dette vil stå seg i retten, sier Hjertenes.

Tryggestad er uenig.

– Jeg har den samme tryggheten som Hjertenes, men tilhører den andre siden av bordet. Jeg mener at de to ansatte har en god sak. Flere andre som har valgt å ta en sluttpakke, hadde også gode saker, som det ville vært gunstig å få prøvd i retten. Likevel har jeg stor respekt for valgene de har gjort, sier klubblederen.