Skjerper kravene til sykmeldte i Hordaland

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland mener at sykefraværet i fylket er «unødvendig» høyt. Nå skal Nav se til at reglene følges. FOTO: VIDAR LANGELAND

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland mener at sykefraværet i fylket er «unødvendig» høyt. Nå skal Nav se til at reglene følges. FOTO: VIDAR LANGELAND

Artikkelen er over 4 år gammel

Nav Hordaland i gang med aksjon for å få sykmeldte tilbake i arbeid. Etter åtte uker kan sykmeldte miste sykepengene.

DEL

– Sykefraværet er høyere enn vi ønsker. Mye tyder på at det er unødvendig høyt, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland.

Tallene viser at 2,7 millioner dagsverk gikk bort i sykefravær i Hordaland i fjor. Fylket hadde også den høyeste økningen i sykefraværet i landet i siste kvartal av fjoråret.

Kan miste sykepengene

Nå tar Nav Hordaland grep for å snu utviklingen. Fra 1. desember skal det holdes et spesielt fokus på oppfølgingen av sykmeldte. Hvis det ikke foreligger spesielle årsaker til å være helt borte, risikerer den sykmeldte å miste sykepengene etter åtte uker. Hvis legen derimot mener det er spesielle grunner til at arbeidstakeren må være helt sykmeldt, må han grunngi det overfor Nav.

– Vi har hatt en prosess der vi har informert de involverte partene om at vi nå skjerper inn at reglene skal følges. Vi har nok ikke vært flinke nok til det, sier Kverneland Bogsnes. Hun legger til at det er variasjoner i fylket når det gjelder hvor flinke de ulike Nav-kontorene er å få sykmeldte fort tilbake på jobb.

«Dersom det ikke foreligger medisinske grunner som åpenbart er til hinder for arbeidsdeltakelse, skal Nav stanse utbetalingen av sykepenger», heter det i en pressemelding fra Nav Hordaland.

– Det er et element av trussel i dette?

– Tja, det er ikke ment som en trussel. Meningen er at alle aktørene skal følge de reglene som alt eksisterer i dag. Målet er å få sykmeldte fortest mulig tilbake i arbeid.

Ikke endrede regler

– Det handler ikke om å ta bort rettigheter, og det handler heller ikke om å overprøve legene sine medisinske vurderinger. Det som skjer er at vi setter tydeligere krav til leger, arbeidsgivere og arbeidstakere, og ikke minst til oss selv i Nav, sier fylkesdirektøren, til Vest 24.

Hun påpeker at dette ikke er en regelendring, men et sterkere fokus på å håndheve de reglene som eksisterer.

I dag gir Arbeidsmiljøloven arbeidstakere og arbeidsgivere et pålegg om dialog om hvilke muligheter som finnes for at den sykmeldte helt eller delvis kan komme seg på jobb igjen. Arbeidsgiveren plikte rå legge forholdene til rette, og arbeidstakeren plikter å komme på jobb for å utføre disse oppgavene.

Artikkeltags