Bruddet betyr at partene må komme til enighet før midnatt natt til søndag 3. april. Det vil i så fall skje etter fire dager med tvungen mekling under ledelse av riksmekler Nils Dalseide.

Oppnås det ikke enighet, vil 26.000 medlemmer gå ut i streik fra arbeidstidens begynnelse klokken 6 søndag 3. april, ifølge Fellesforbundet.

Det er meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter som arbeidsgiverforbundet har direkteavtale med.

Dalseide startet 16. mars den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat har i likhet med Fellesforbundet brutt meklingen med Norsk Industri.

– Partene står langt fra hverandre, og vi sitter i forhandlinger med en motpart som nå kan fremprovosere en streik, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune.

Pensjon var et betent tema i forkant av forhandlingene for frontfaget, men VG skrev i påsken at dette spørsmålet nå kan bli flyttet ut av forhandlingene og opp på et høyere nivå. Det kan bety at de store pensjonsspørsmålene blir løst utenfor forhandlingene av LO og NHO.