– Vi har forhandlet i en uke og så langt har det skjedd for lite i forhold til de kravene vi har stilt. Industrioverenskomsten er frontfag, og vi trenger riksmeklerens hjelp for å få framdrift, sier Eggum.

Han sier at ingen krav er blitt imøtekommet så langt:

– Vi har hatt en oppsummering i egen delegasjon og satt status for forhandlingene så langt. Ingen krav er imøtekommet. Skal vi komme i mål var det bred enighet i delegasjonen om at vi må inn i en meklingsfase, sier Eggum.

Fellesforbundets leder og administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri vil møte riksmekleren i løpet av tirsdag ettermiddag.

Også YS-organisasjonen Parat, som forhandler selvstendig med Norsk Industri, bryter forhandlingene.

– Det ser ut som vi har samme forståelse av virkeligheten, men vi er ikke enige om hva det betyr økonomisk for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for Parat, Kjell Morten Aune, i en pressemelding. Han mener arbeidsgiversiden rir prinsipper i stedet for å finne løsninger. (©NTB)