Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til torsdag neste uke.

Hovedsammenslutningene varsler fredag at de i første fase vil ta ut 5.440 ansatte dersom partene ikke kommer til enighet.

Det ble brudd i statsoppgjøret natt til 1. mai, og partene har siden forhandlet videre ved hjelp fra Riksmekler Nils Dalseide.

Partene starter innspurten i meklingen klokken 10 mandag. Etter det NTB erfarer skal det så langt ha vært liten framdrift i forhandlingene i ukene som har gått siden starten.

– Krevende innspurt

LO Stat vil ta ut 3.191 medlemmer i første runde. Særlig blir Høyskolen i Oslo og Akershus, Utenriksdepartementet, samt Nav og skattekontorer i Oslo og Mo i Rana, rammet.

– Det blir en krevende innspurt, men vi kommer naturligvis til å gjøre hva vi kan for å unngå konflikt. Men vi må også forberede oss på det motsatte, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat til NTB.

Unio vil ta ut 1.969 medlemmer, de fleste fra politiet og i universitets- og høgskolesektoren ved konflikt, mens YS tar ut 280 medlemmer i første uttak, de fleste administrativt ansatte i departementene, samt ansatte i Tolletaten.

Unio er enig at det er en krevende megling.

– Dersom vi ikke klarer å komme til enighet, er streik et virkemiddel som vi vil ta i bruk, sier forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio Stat til NTB.

Pensjonsstrid

De tre organisasjonene organiserer til sammen rundt 100.000 statsansatte og varsler at flere medlemmer fortløpende vil bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Striden står om hvor stor andel av lønnsforhandlingene som skal forhandles sentralt versus lokalt, og om arbeidstakerorganisasjonene vil bli sikret streikerett til neste år dersom det foreslås endringer i den offentlige tjenestepensjonen.

Aaslestad understreker at årets oppgjør ikke primært dreier seg om penger, men om prinsipper.

– Dette handler først og fremst om retten til å forhandle om våre medlemmers fremtidige pensjon. Den retten er helt grunnleggende for oss som fagforbund, og svært viktig for de 750.000 ansatte i offentlig sektor, sier Aaslestad.

I årets statsoppgjør var det kun Akademikerne som kom til enighet med staten. Akademikerne har i en årrekke ønsket at mer av lønnsdannelsen skal skje lokalt, noe som også samsvarer med statens holdning. (©NTB