– Det er en blanding av bedrageri og korrupsjon i den forstand at enkelte ansatte har oppnådd en fordel for seg selv. Men det er bedrageri i forhold til selskapet Statoil, sier leder for Statoils antikorrupsjonsgruppe, Carine Smith Ihenacho, til NRK.

Pressetalsmann Knut Rostad understreket mandag kveld at to av de tre sakene har skjedd i Norge, mens det siste tilfellet har funnet sted internasjonalt.

– I 2006 anmeldte Statoil en konsulent ved selskapets anlegg på Melkøya i Hammerfest. Personen ble senere dømt i lagmannsretten for korrupsjon. I 2010 anmeldte Statoil en konsulent ved Mongstad-raffineriet i Hordaland. Mannen ble senere dømt for korrupsjon, opplyser Rostad.

– I tillegg pågår det for øyeblikket en intern gransking tilknyttet påstander om brudd på Statoils interne retningslinjer ved en lokasjon utenfor Norge. Denne saken er ikke avsluttet, og vi kan derfor ikke gå nærmere inn i saken, sier han.

Rostad understreker at alle sakene dreier seg om enkeltansatte som har benyttet sin posisjon til personlig vinning.

– Det er altså ikke Statoil som selskap som er involvert, men enkelttilfeller blant ansatte, presiserer han.

– Statoil har nulltoleranse for korrupsjon og jobber målrettet for å forhindre at selskapet blir involvert i korrupsjon eller i gråsoner, legger han til. (ANB—NTB)