I helgen brøt LO, Unio og YS forhandlingene med staten. Bare Akademikerne inngikk avtale. Ett hovedstridstema var økt vekt på lokal lønnsdannelse, noe Akademikerne har krevd i årevis.

Et annet konflikttema er pensjon. De tre hovedsammenslutningene som brøt forhandlingene med staten, krever streikerett dersom det blir endringer i offentlig tjenestepensjon før neste hovedoppgjør.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) varslet i februar at hun mente tiden var moden til å gjenoppta forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon etter sju års stillstand. Et nytt møte i denne sammenheng er avtalt mellom statsråden og de fire hovedsammenslutningene tirsdag.

Selv om møtet teknisk sett ikke har noe med lønnsoppgjøret å gjøre, er det naturlig å se de to prosessene i sammenheng. Utfallet av møtet blir uansett fulgt med spenning av forhandlingsdelegasjonene i LO, Unio og YS, som dagen etter skal møte motparten hos riksmekler Nils Dalseide. Frist for enighet i lønnsoppgjøret er satt til midnatt 25. mai. (©NTB)