– Bedriftene i Nord-Norge må helt klart bli flinkere til å selge seg selv. Arbeidsledige på Sør- og Vestlandet må også få øynene opp for de ledige jobbene, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Både reiselivsbransjen og bygg- og anleggsbransjen i Troms og Nordland mangler kvalifisert arbeidskraft, viser NAVs bedriftsundersøkelse fra mai 2016. 14 prosent av bedriftene i Troms melder om alvorlig rekrutteringsproblemer. Det er høyest andel i landet sammen med Nordland.

En NHO-undersøkelse viser at 17,7 prosent av bedriftene i Troms har behov for arbeidskraft, som de ikke klarer å rekruttere. På landsbasis ligger snittet på ti prosent.

Ved utgangen av mai var 80.300 personer registrert som helt ledige hos Nav, 200 flere enn måneden før. Ledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken.