Torsdag opplyste Avinor i en børsmelding at bemanningen innen stabs- og støttefunksjoner skal reduseres med 80 ansatte. Kuttet er en del av et tidligere varslet omstillingsprogram. Arbeidet som skal gjøres i perioden 2015 til 2018 skal redusere kostnadene med totalt 600 millioner kroner.

Hvor det sist varslede kuttet rammer, er ikke bestemt.

De største rammes

– Det er igangsatt et arbeid for å bestemme hvor det skal kuttes. Men det er bestemt at kuttene kommer innen stabs- og støttefunksjoner, og da er det naturlig å anta at kuttene vil ramme hardest på de største lufthavnene og ved hovedkontoret i Bjørvika, som har flest ansatte innen stabs- og støttefunksjoner, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til Vest 24.

– Det pågår for tiden en stor utbygging av flyplassen i Bergen, som skal øke kapasiteten ved lufthavnen. Er det da naturlig å kutte i Avinor-staben?

– Dette kuttet er en del av et omstillingsprgram som vi er pålagt av våre eiere å gjennomføre. Hvorvidt trafikkveksten etter at Terminal 3 står ferdig på Flesland krever mer ressurser, får i vurdere når vi ser utviklingen, svarer Høeg Ulverud.

Trafikknedgang

Avinor har måttet registrere en nedgang i trafikken i 2015. Ved Bergen Lufthavn reiste drøyt 6 millioner passasjerer, noe som er 3,2 prosent færre enn året før.

– 2015 er det første året der økningen i utenlandstrafikken ikke har klart å demme opp for nedgangen i innenlandstrafikk, sier Høeg Ulverud.

Også Avinor merker oljekrisen på sine tall. En kraftig nedgang i offshoretrafikk påvirker innenlandstallene i negativ retning.

Ifølge kommunikasjonssjefen vil ikke den negative utviklingen i trafikken påvirke utbyggingen ved Flesland. Snarere tror man trafikken til og fra flyplassen i Bergen vil snu i postiv retning etter at den såkalte T3 står ferdig.

Venter flere kutt

– Vi vil få bedre kapasitet, lokalitetene blir bedre og det kan også bli aktuelt med nye ruter etter at utvidingen er ferdig, sier Høeg Ulverud.

I børsmeldingen som ble sendt ut torsdag går det frem at i underkant av 300 årsverk er vurdert i denne omgang, og at man altså nå kutter 80 årsverk. Konsernsjef i Avinor, Dag Falk Petersen, sier i meldingen at målet er «en tydeligere ansvarsfordeling og mer effektiv støtte med færre ressurser og oppfølging av driften enn det som er tilfelle med dagens model»l.

I denne omgang er innsparingene 150 millioner kroner. Det er ventet ytterligere nedbemanning i andre deler av selskapet for å nå effektiviseringsmålet.