Sysselsettingen i oljebransjen og næringer som leverer tjenester til oljebransjen, ble redusert med hele 25.000 personer, fra 232.000 i 2013 til 207.000 i 2015, ifølge en rapport fra SSB.

Det tilsvarer omtrent økningen i arbeidsledigheten i samme periode. Den kraftige nedgangen har ført til at sysselsettingen knyttet til oljebransjen ble redusert fra 8,7 prosent av samlet sysselsetting i 2013 til 7,5 prosent i 2015.

I samme tidsrom sank sysselsettingen i selve oljebransjen med rundt 2.500 personer. Dette utgjør bare 10 prosent av sysselsettingsnedgangen i alle næringer knyttet til petroleumsnæringen.

Det er nemlig bransjer som leverer tjenester til oljebransjen som har tapt mest på den reduserte aktiviteten i Nordsjøen. Målt i antall sysselsatte er kategorien «annen privat tjenesteyting» den viktigste. Denne kategorien inkluderer blant annet bemanningsbyråer, og her viser tallene at bare bemanningen er redusert med i overkant av 10.000 personer, fra rundt 90.000 ansatte i 2013 til i underkant av 80.000 sysselsatte i fjor. Ellers er det særlig verfts- og verkstedsindustrien som merker nedgangen med 62.400 sysselsatte i 2013 til 54.400, en nedgang på 8.000 sysselsatte.

Oljenæringen er svært viktig for Norge. Investeringer, produktinnsats og lønnskostnader utgjør hele 13,3 prosent av landets totale brutto nasjonalprodukt på fastlandet i 2013. (©NTB)