Gå til sidens hovedinnhold

Krever regler for mer permittering

Artikkelen er over 5 år gammel

Antall permitterte arbeidstakere i Hordaland skjøt i været etter at nye regler trådte i kraft. Fellesforbundet vil myke regelverket ytterligere opp.

– Nå har mange arbeidstakere vært permittert i 30 uker, og de går ut i arbeidsledighet. Det viser klinkende klart at det er behov for å endre regelverket slik at permitteringene kan vare i 52 uker, sier leder i Fellesforbundet avdeling 5, Bergen, Roar Abrahamsen.

Han mener permittering er et viktig tiltak for å holde fremtidig nødvendig kompetanse i oljerelaterte næringer. Fellesforbundet vil også kutte arbeidsgiverperioden fra ti dager til fem dager, for å få enda flere arbeidsgivere til å velge permitteringer fremfor oppsigelser.

Enorm økning

Frem til i fjor sommer måtte arbeidsgivere som tok i bruk permitteringer betale lønnen til den permitterte i 20 dager. Da ble arbeidsgiverperioden halvert og perioden ansatte kunne være permittert økte fra 28 til 30 uker. Antall permitteringer skjøt i været. Mens det sommeren 2015 var registrert rundt 550 hel- og deltidspermitterte arbeidstakere i Hordaland, var tallet økt til 1039 ved utgangen av året, ifølge tall fra Nav.

Abrahamsen påpeker at dersom bedriftene skal ha tilstrekkelig kompetanse til å sikre kontrakter for fremtiden, må de beholde kompetansen i bedriften.

– Fra myndighetene blir det snakket om at arbeidstakerne må være mobile og flytte til andre deler av landet for å få ny jobb, men hva skal bedriftene da gjøre når de trenger kompetansen til nye oppdrag, spør Abrahamsen.

Har fokus

TTS Offshore Solutions i Bergen er et selskapene som tok i bruk permitteringer i løpet av høsten i fjor. 30 ansatte ble midlertidig permittert, mens 20 årsverk ble stilt til disposisjon for andre selskaper i TTS Group.

– Vi ville nok brukt permitteringer uavhengig av om reglene ble endret i fjor, sier til finansdirektør Henrik Solberg-Johansen.

Han mener Fellesforbundets krav om kortere arbeidsgiverperiode og mulighet til lengre permitteringstid er fornuftig, og mener faren for å miste nødvendig kompetanse er til stede.

– Vi har fokus på at vi ikke mister den kompetansen vi trenger til fremtidige oppdrag, sier Solberg-Johansen.

Skape nye jobber

Støtten fra regjeringshold er derimot fraværende.

– For dem som blir arbeidsledige er ikke nødvendigvis den beste løsningen å gå lengst mulig på dagpenger. Det viktigste fokuset må være å komme raskest mulig over i nytt arbeid, sier statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp) i Arbeids- og sosialdepartementet til vest24.no.

Han mener det er to grunner som taler mot å utvide dagens permitteringsordning.

– Behovet for varig omstilling og at andre deler av landet og andre næringer etterspør kvalifisert arbeidskraft. Ytterligere liberalisering er derfor ikke hensiktsmessig, sier Dahlberg Hauge, som også trekker frem regjeringens tiltakspakke på fire milliarder i statsbudsjettet.

– Disse er målrettet mot de næringene og de regionene som spesielt merker den økte ledigheten, sier han.