Gå til sidens hovedinnhold

Vokser til 310 ansatte og er nykommer på Oslo Børs

Artikkelen er over 5 år gammel

Skandiabanken blir bergensk og oppbemanner til rekordnivå. En kunde fikk æren av å ringe i bjellen da selskapet gikk på børs mandag.

Smil og latter sitter ekstra løst i Skandiabanken om dagen.

Siden starten for 15 år siden har den heldigitale banken i Fyllingsdalen vært en filial av det svenske Skandia-konsernet. Nå er de separert fra eierne i Stockholm, og skal stå på egne ben.

Virksomheten i Bergen har fått ny norsk konsesjon og mandag går Skandiabanken på børs. Det er første gang en utenlandsk filial blir en selvstendig bank i Norge.

– Vil ta fullstendig av

– Ikke ofte det går denne veien. Er det rart vi er stolte, smiler personalsjef Bente Rebnor, vel vitende om at en rekke store og stolte bergenske selskaper har blitt solgt til utenlandske eiere de siste årene.

– En milepæl i bankens historie, sier kommunikasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik.

Børsnoteringen skal feires med en stor markering for alle ansatte i Grieghallen.

– Det kommer til å ta fullstendig av, ler Anna Valland, ansvarlig for bankens organisasjonsutvikling.

Da Oslo Børs åpnet mandag morgen fikk en kunde ringe i bjellen. Normalt er det toppsjefer som får denne æren.

Det var ikke aktuelt for banken i «Dalen».

– Helt naturlig. Det sitter i ryggmargen og ble foreslått av en ansatt straks det ble snakk om børsnotering, forteller Bjørsvik.

Det svenske eierskapet blir gradvis nedskalert fremover.

– Nå har vi mulighet til å eie oss selv og det samme har kundene, sier Valland entusiastisk.

Ansatte blir eiere

169 ansatte i Bergen har tegnet seg for aksjer.

Eierskap er et nøkkelord fra før, får vi vite. Rebnor forteller om en klokketro på involvering av ansatte i alle planverk og strategiske beslutninger.

– Av og til får vi kritikk for å være for demokratisk. Vi bruker mer tid på involvering, men til gjengjeld skjer implementeringen mer effektivt, sier Rebnor.

– På den måten sikrer vi en sterk eierskapsfølelse. Når det oppstår behov for tilpasninger er reaksjonen positiv, fordi personalet er endringsvillige, tilføyer Valland.

De har mye mer tro på denne måten å jobbe på fremfor eksempelvis å hyre inn eksterne konsulenter.

– Vi liker en god diskusjon og det er stor takhøyde. Det gjør at medarbeidere tør å si hva de mener, sier Rebnor.

Det kan Tommy Berg-Larsen og Thomas Tjøstheim bekrefte.

– Involveringsgraden er stor, sier Berg-Larsen, som er teamleder for saksbehandlerne som gir boliglån og billån.

Som ansvarlig for signeringsløsningen til banken, blir kollega Tjøstheim kontinuerlig utfordret på balansegangen mellom best mulig sikkerhet og enkle, brukervennlige løsninger. Han skal se til at ingen bryter seg inn i nettbanken.

Tjøstheim føler han og medarbeiderne har gode muligheter til å påvirke selskapet, også utover sitt eget arbeidsområde.

– Man er trygg på å bli hørt og det er gode sjanser for å få gjennomslag for ideer, sier han.

Får av overskuddet

En smidig organisasjon og en sterk lagånd, kan være årsaken til at Skandiabanken scorer høyt på medarbeidertilfredshet. Tilfredse er også kundene, bekrefter gode resultater i Norsk Kundebarometer og andre bransjemålinger.

Omstillingsdyktig er et ord som går igjen i møte med de bankansatte.

– Vi er allergisk mot byråkratiske prosesser og homogene grupper. Vi må ha mangfold, sier Rebnor.

Hun har jobbet i Skandiabanken siden starten i 2000, mens Valland kom til to år senere. Valland startet hos kundesenteret. De to kvinnene mener det illustrerer hvordan de som arbeidsgiver er opptatt av å utvikle medarbeiderne som er interessert og moden for det.

– Er dere lønnsledende?

– Nei, det er vi ikke. Men vi har laget en balansert pakke der alle ansatte deler noe av overskuddet. Det er stillingsprosenten som teller, ikke tittelen, presiserer Rebnor.

Trivsel er det viktigste de kan gi sine ansatte, mener de, Av den grunn har de blant annet kortet ned arbeidstiden fra åtte til 7,5 timer, opplyser Rebnor.

17 nye medarbeidere

Dette skal 17 nye medarbeidere nyte godt av.

– De nyansatte får ansvar for arbeidsoppgaver som tidligere ble utført i Sverige, forklarer Rebnor.

Dermed teller staben 310 ansatte. Så mange ansatte har de aldri vært før.

– Det har vært en jevn økning og har sammenheng med at kundeporteføljen vokser, sier Rebnor.

Vel 380.000 kunder og 64 milliarder kroner i forvaltningskapital er de tørre fakta. Mange av disse kundene har en annen hovedbankforbindelse.

– Målet vårt er få flere av våre eksisterende kunder til å bruke oss mer, sier Bjørsvik.

Strategien om utelukkende å konsentrere seg om privatmarkedet står fast, noe de anser som en fordel i en tid med dystre fremtidsutsikter for norsk industri og økonomi.

– Selv om det er skyer på himmelen nå, er risikoen for vår del betegnet som moderat, fordi vi kun har kunder i privatmarkedet med boliglån sikret i pant, sier Rebnor.

– Vi er nokså skjermet, fordi norske boligpriser holder seg stabile, tilføyer Bjørsvik. 

Må bytte navn

Fjoråret endte med et overskudd på nesten 400 millioner, et betydelig hopp på over 90 millioner fra året før, noe som har bidratt til å styrke egenkapitalen.

– Hvordan ser dere på skjerpede krav til kapitaldekning for banker?

– Vi har planlagt for dette og har hatt god dialog med Finanstilsynet. Vi blir riktig kapitalisert fra mandag av. Ikke noe problem, svarer Bjørsvik.

Innen tre år må børsnoterte Skandiabanken ASA skifte navn. Temaet gir Bjørsvik assosiasjoner til artisten Prince.

– The bank formerly known as, spøker han.

– Vi har god tid, men på et tidspunkt må vi bestemme oss, sier kommunikasjonssjefen.