Gå til sidens hovedinnhold

Kidsa-topp vil kutte pedagog-krav for barnehagestyrere

Artikkelen er over 5 år gammel

Kidsa-topp Trine Samuelsberg vil myke opp kravet om at barnehagestyrere må ha pedagogisk kompetanse. Hun vil heller legge vekt på lederutdanning.

– Jeg ønsker større handlingsrom når vi ansetter barnehagestyrere. I dag er det eneste kravet at man har pedagogisk utdanning, og det er selvsagt viktig. Men dagens barnehager er så ulike i størrelse at det ofte er behov for mer lederkompetanse, sier personal- og administrasjonsdirektør Trine Samuelsberg i den private barnehagekjeden Kidsa til BA.

De siste fire årene har hun jobbet for Kidsa, men fartstid fra barnehagesektoren har hun fra 1993. I løpet av de drøyt to tiårene som er gått siden da har hun sett en stor utvikling på barnehagesektoren.

Lederkrav

Blant endringene er stadig mer tilsyn i barnehagene.

– Ansvaret og kompleksiteten er blitt mye større. Vi har for eksempel fire tilsynsmyndigheter å forholde oss til i dag, sier Samuelsberg.

De 28 Kidsa-barnehagene i Bergen er organisert i egne aksjeselskap. Det betyr at styrerne må forholde seg til aksjelovverk og styrer i tillegg til offentlige krav.

Store variasjoner

Samuelsberg mener det ofte kan være vel så viktig med kompetanse innen jus, økonomi og markedsføring som pedagogikk for å styre en barnehage. Hun påpeker også at det er stor variasjon i størrelsen på barnehagene.

– Noen barnehager er små og har få ansatte, mens andre er store og har mange ansatte. Men kompetansekrav til styrerne er de samme. Når man styrer en barnehage med 42 ansatte, stiller det andre krav til lederen enn om hun styrer en barnehage med seks ansatte, sier Samuelsberg.

– Mener du at det bør stilles krav om denne typen kompetanse for barnehagestyrere?

– Nei, kanskje ikke krav. Det vil gjerne utfordre rekrutteringen. Men jeg vil ha større handlingsrom slik at vi kan ansette ledere uten pedagogisk kompetanse når det er tjenlig.

Styrerutdanning

Opplæringsdepartementet har opprettet styrerutdanningen. Dette er etter- og videreutdanningstilbud som de barnehageansatte tar i arbeidstiden, og som gir 30 studiepoeng på masternivå. I Bergen er det Norges Handelshøyskole som gir tilbudet.

Styrerne i Kidsa-barnehagene Ladegården og Kokstad, Elin Vik og Frode Fjeldberg, har begge gjennomført styrerkurset. De er enige med Trine Samuelsberg i at det er behov for kunnskaper på andre felter enn pedagogikk for å styre en stor barnehage. Men de mener også at den pedagogiske ballasten er viktig.

– Pedagogikken er kjernevirksomheten. Men vi må også ha et profesjonelt lederskap, sier Fjeldberg.

Johan Johnsson, som er styrer i Kidsa Christinegården, håper å få plass på styrerkurs med det første.

– Man oppdager fort at det er mye man ikke har kjennskap til fra før. Da blir det å lese seg opp på regelverket på egen hånd, sier Johnsson.

Dispensasjon

Pål Hafstad Thorsen, byråd for barnehage og skole i Bergen, sier han hilser en debatt om kompetansen til barnehagestyrere velkommen.

– Jeg forstår hvorfor Trine Samuelsberg reiser denne debatten, sier barnehagebyråden.

Også han peker på at ledere av store og små barnehager kan ha behov for ulik kompetanse.

– Jeg ser at det kan være behov for utdanning i for eksempel jus og økonomi for lederne som styrer store barnehager.

Hafstad Thorsen peker på at dagens regelverk gir mulighet for unntak fra kravet om pedagogisk utdanning. Til nå har ikke denne bestemmelsen vært benyttet i særlig grad i Bergen. Men barnehagebyråden sier at Samuelsberg er velkommen til å søke.

– Jeg kan ikke saksbehandle i media, men vi vil selvsagt vurdere en eventuell søknad, sier han.

Uenig

– Her må jeg nok si at vi i Utdanningsforbundet er uenig med Trine Samuelsberg, sier leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Myrtveit.

– Skal man lede en pedagogisk bedrift, er det viktig med pedagogisk kompetanse. Arbeidsgiver må ta seg av eventuell ekstra utdanning, sier hun til BA.