Like før jul flyttet Sparebanken Vest ut av Kaigaten for å samlokalisere aktivitetene i Bergen i nybygget i Jonsvollkvartalet.

Les også: 650 ansatte vekker liv i byens nye finanshus

Huseier MNG Holding kjøpte bygget i Kaigaten av Sparebanken Vest i 2014. Selskapet var snar med å finne ny leietaker til bygget som rommer cirka 7.000 kvadratmeter da banken flyttet ut.

Ifølge Eiendomsmagasinet, som først omtalte saken, er dette en av de aller største leiekontraktene i Bergen i 2015.

– Dette er noe vi har jobbet med over tid, men vi er selvfølgelig godt fornøyd med å ha fått på plass en leietaker til bygget, sier huseier Geir Paulsen i MNG Holding til Eiendomsmagasinet.

Trengte nytt sted å være

BA får forklart at det har vært et ønske fra kommunaldirektøren å samle Etat for bygg og eiendom, Etat for utbygging og Etat for boligforvaltning på ett sted. De tre etatene er i dag spredt på ulike adresser i Bergen sentrum.

– Egentlig er det litt presserende, fordi eksisterende husleiekontrakter går ut inneværende år, sier Bjørn Ove Lid, direktør i Etat for bygg og eiendom, til BA.

Etter en anbudsprosess falt valget på Kaigaten 4. Leieprisen vil ikke Lid ut med.

Leiekontrakten har en varighet på ti år og innflytting vil finne sted i månedsskiftet august/september 2016, opplyser Lid. 

Ombygging

– Huseier vil gjøre en del ombygging.  Bygget er 30 år gammelt, og en del tekniske anlegg har utgått på levetid, sier Bjørn Ove Lid.

Han ser frem til å flytte inn i nye lokaler der de har vært med å bestemme hvordan de vil ha det for å få det så effektivt som mulig, forteller han.

– Det er en stor fordel for etatene å være i samme bygg, og det er en fordel for oss med nærhet til Rådhuset.