Fredag ble det kjent at Forbrukerombudet mener å se tendenser til bruk av lokkepriser på boliger i Bergen.

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet sa da følgende til BA:

– Når prisantydninger gjennomgående er satt lavere enn takst i et marked der det er få objekter for salg og der mye går over verditakst, mener vi det er grunn til å stille spørsmål.

Det meste under

BA gikk mandag gjennom alle bruktboliger som lå ute for salg i Bergen på Finn.no.

Gjennomgangen viser at 74 prosent at boligene hadde en prisantydning under takst. I mange tilfeller er det bare snakk om 10.000 kroner under, men det er også mange eksempler på 50.000 til 60.000 kroner under, og en del der det skiller flere hundre tusen mellom prisantydning og takst.

Samtidig viser statistikk over boligene som ble solgt i Bergen i januar at 85 prosent gikk til over prisantydning. Fem prosent gikk til prisantydning, mens ti prosent gikk under.

– Men de 85 prosentene inkluderer både boliger som gikk 5000 kroner over prisantydning og de som gikk mange hundre tusen over, understreker Martin Raknes, regionleder i Eiendomsmegler Vest.

BA har snakket med en rekke eiendomsmeglere. De avviser alle at de selv, eller andre i bransjen i Bergen, bevisst driver med lokkepriser.

Terje Bach, partner i Privatmegleren og daglig leder ved filialen i Fyllingsdalen, sier lokkepriser for å få folk til visning ikke er tilfelle hos Privatmegleren, og opplever det heller ikke blant andre meglere i Bergen.

– Jeg tror ikke at noen i dag i bransjen bevisst går ut med lokkepris. Det ville overrasket meg, og vill være lett å gjennomskue, for vi er en strengt regulert bransje, sier Dag Jonny Johannessen, daglig leder i DNB Eiendom.

– Selger påvirker pris

Ifølge administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving har de fleste foretakene i dag som krav at prisantydningen skal være reell, altså at selger skal være innstilt på å selge til den prisen.

Alle meglerne BA spurte om hvordan de setter prisantydning, sier at det skjer i samspill med selger, med taksten som utgangspunkt.

– Vår strategi er at prisantydning skal ligge veldig tett opp til taksten. Samtidig er det et samspill med selger. Vi vil ikke gå ut med prisantydning under det selger vil godta. Det er vi veldig tydelig på med selger, sier Johannessen i DNB Eiendom.

– Vi forsøker å ha et utgangspunkt som er så høyt som mulig, men samtidig ikke så høyt at man ikke får solgt boligen, sier Raknes.

– Vi anbefaler alltid en ærlig prisantydning til selgeren, sier Bach i Privatmegleren.

Daglig leder Gerhard Lygre i Fana Sparebank Eiendom sier det har vært en tendens til at selger får en bedre pris på bolig enn forventet dersom mange har dukket opp på visning.

– Det hender derfor ofte at megler og selger legger seg litt lavere enn taksten, sier han.

– Kan ikke kreve

Raknes avviser at meglere kan kreve at selger må godta bud på prisantydning.

Også daglig leder Fredrik Søreide i Krogsveen sier at det ikke er mulig å håndheve når selger må godta et bud, men er klar på at å legge ut objekter til salgs med en lavere pris enn selger vil akseptere, er å holde interessenter for narr.

– Men det går stort sett fint, forsikrer megleren, og tilføyer: 

– Vi opplever svært ofte at selger vil teste markedet en gang til dersom første visning ikke fører til ønsket pris. Det er selger som til syvende og sist bestemmer.

– 50 000 kr over greit

Raknes i Eiendomsmegler Vest mener et visst avvik mellom takst og prisantydning er greit, selv i dagens hete boligmarked.

– Om prisantydningen ligger 50.000 til 60.000 kroner under takst, for eksempel, mener jeg det er uproblematisk. Det er ikke de tilfellene kundene reagerer på, sier han til BA.

– Dere har ute for salg et rekkehus på Landås, med første visning denne uken, og en prisantydning 210 000 kroner under takst. Er det greit?

– Det er kanskje et eksempel på en bolig som muligens kunne tålt en høyere prisantydning, men det vil jo markedet vise, svarer Raknes.

Flere av meglerne BA snakket med, påpeker at i en del tilfeller med stort avvik mellom prisantydning og takst, handler det om at boligen har ligget lenge ute uten å bli solgt, og at prisantydning derfor har blitt senket for å imøtekomme markedet.