Men boligbyggingen setter nye rekorder andre steder i landet, henger Bergen etter.

Bare i Oslo er det større differanse mellom gjennomsnittlig årlig igangsetting og boligbehov, viser en oversikt fra Boligprodusentenes Forening.

De har kommet til at Bergen har et årlig behov fra 2015 til 2019 på 2043 boliger. Men mellom 2011 og 2014 ble det bare bygget 1168.

Differansen viser at det igangsettes bygging av 875 for få boliger i byen vår.

Verstingene

Oslo har behov for å sette i gang bygging av ytterligere 3.663 nye boliger.

Landets to største byer utgjør verstingene på listen. Etter Bergen kommer Drammen, Skedsmo, Tromsø, Fredrikstad, Sarpsborg, Ullensaker, Lier og Bodø kommuner.

Direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening sier at en by som Stavanger ikke sliter som Bergen.

– Der har politikerne virkelig ønsket høy boligbygging og lagt til rette for det. De bygger i henhold til hva de har behov for, sier Jæger.

Gjennom BA inviterer han gjerne politikerne i Bergen til en felles dugnad.

– Så kan vi drøfte hvordan vi skal øke boligbyggingen og nå målene samtidig som vi hindrer den voldsomme prisveksten. Vi er i alle fall alltid klare for å finne nye løsninger, sier Jæger.

Ikke beksvart

Han legger vekt på at ikke situasjonen er like beksvart over resten av landet.

– Etter en lang periode med bra salg løsnet det endelig for igangsettingen, sier han.

Ifølge Jæger ligger igangsettingen etter første halvår 35 prosent over fjoråret. Dette betyr at det er igangsatt 29.000 nye boliger det siste året.

– Det er leiligheter som står for hele økningen. Eneboliger og småhus ligger på samme nivå som i fjor, sier Jæger.

Sammenlignet med 2. kvartal i fjor økte salget med 21 prosent, og salget ligger dermed etter første halvår 26 prosent over fjoråret.