Det forteller administrerende direktør i NITO Takst Espen Fuglesang til BA.

– Vi får også tilbakemeldinger fra takstmenn i Hordaland om at meglere sier de vil fraråde selgere å inkludere markedsverdi i taksten. Vi stiller spørsmål ved om dette er god meglerskikk, og ønsker å stoppe dette, sier han.

Ved boligsalg er det vanlig praksis i store deler av landet, inkludert Bergen, at takstmannen setter en verdi- og lånetakst, mens eiendomsmegler fastsetter prisantydningen.

I en e-post fra et eiendomsmeglerfirma i Bergen BA har fått tilgang til, går det frem at meglerbransjen i Bergen har hatt et møte. Der ble prosessen med å få markedsverdi og låneverdi ut av takstmennenes rapporter tatt opp.

Bekymret

Fuglesang mener dette, sammen med tilbakemeldinger fra takstmenn, viser at eiendomsbransjen, ved Eiendom Norge, vil få en slutt på at takstmenn i Hordaland oppgir verdi- og lånetakst i sine rapporter.

– Takstmenn har alltid satt verdi - å taksere vil si å sette verdi. Men nå ser det ut som om meglerne vil i ta den jobben fra oss. Det mener vi er problematisk. Takstmenn har i tillegg til informasjonen meglerene sitter på, også teknisk kunnskap, påpeker Fuglesang.

Både Fuglesang og administrerende direktør i Norges Takseringsforbund Are Andenæs Huser er bekymret over utviklingen.

 

– Det at eiendomsmeglerbransjen på denne måten direkte forsøker å påvirke innholdet i tjenester andre leverer til forbrukerne, er ganske alvorlig, sier Huser til BA.

Verdivurdering

  • Teknisk verdi angi boligens verdi med fratrekk for feil og mangler, men uten tomteverdien og forhold som utsikt og beliggenhet.
  • Markedsverdi angir boligens verdi inkludert forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon og nærhet til butikker og skoler.

– Synliggjør kostnader

– Hva mener dere er problematisk med at takstmann ikke setter markedsverdi?

– Takstmannen er den eneste parten ved boligsalg som ikke får noen gevinst basert på om prisen er høy eller lav, og er derfor mer objektiv. De får samme honoraret for jobben de gjør uansett, påpeker Fuglesang.

– Det har vært innvendt, blant annet fra Forbrukerrådet, at det eksisterer bindinger som skyldes at det er meglerne som gir takstmenn oppdrag. Kan man da stole på at en verdi- og lånetakst er mer objektv enn meglers prisantydning?

Tjente 950.000 kroner på dette huset på tre måneder 

– I dag kan nok noen takstmann bli litt presset til å sette en høyere eller lavere verdi basert på meglers ønsker. Vi jobber derfor for at selger selv skal kontakte takstmann, og ikke meglerne. Men vi mener likevel at man i større grad kan stole på at taksten gir et objektivt bilde av boligens verdi enn prisantydning satt av eiendomsmegler, sier Fuglesang.

Fuglesang peker også på at en takstmanns prisvurdering i større grad synliggjør kostnader til nødvendige utbedringer på boligen enn meglers vurdering.

Avviser press

Tirsdag hadde eiendomsmeglerbransjen i Bergen og lokale takstmenn et møte.

Ifølge administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge har de ikke til hensikt å presse takstmenn til å ikke sette markedsverdi.

– Det har versert mye rykter, derfor kalte eiendomsbransjen inn til et dialogmøte med takstmennene, sier Dreyer.

Han forklarer at det på møtet tirsdag blant annet ble diskutert hvorvidt takstmenn fortsatt skal sette låne- og markedsverdi på boliger de takserer.

– Takstmenn har en utmerket kompetanse på boligens tekniske stand. Det er en norm i store deler av landet, og i Europa, at megler setter markedsverdi mens takstmann setter teknisk verdi. Spørsmålet er om takstmenn både skal sette teknisk verdi og markedsverdi. Arbeidet vi har satt i gang i Bergen er å forsøke å fjerne produktet verdi- og lånetakst til fordel for økt bruk av gode tekniske rapporter, sier Dreyer.

BA fikk ikke komme inn på møtet mellom takstmenn og eiendomsmeglere.

– Forbrukerfiendtlig

– Det ville være veldig uheldig for bolighandelen dersom takstmenn ikke setter markedsverdi.

 

Det sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet Thomas Bartholdsen til BA.

– Boligselger får da egentlig bare én faglig vurdering av boligens verdi. Om meglere gjør en dårlig vudering, og det ser vi at mange meglere har gjort, står selger svakere. Også for kjøper er dette veldig uheldig. Det er   en fordel at to aktører vurdere markedsverdien på bolige.

Bartholdsen mener at dersom markedsverdien fra takstmann faller bort, vil man også mangle et viktig referansegrunnlag for å bekjempe lokkepriser.

– Dersom meglerbransjen her koordinerer seg for å presse takstmenn til å slutte å gi forbrukere opplysinger de har gitt i en årrekke, er det forbrukerfiendtlig, fastslår Bartholdsen.

8 av 10 tror mer på takstmann

Noen steder i landet, som i Trondheim, på deler av Sørlandet og i Vestfold, er det ikke vanlig at takstmenn setter markedsverdi. Der får boligkjøperne i stedet oppgitt en teknisk verdi på bygget i tillegg til meglers prisantydning.

En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort viser at åtte av ti forbrukere har større tiltro til verditakst fra takstmann enn meglers verdivurdering.

– I en undersøkelse av 40 boligsalg i  Oslo i fjor vår, så vi at takstmennenes verdivurdering traff bedre enn meglernes.  Jeg vil også tro at en del kjøpere vil synes det er negativt om selger ikke bruker takstmennenes verdifastsettelseskompetanse.