Planen på den lille øyen som gjennomskjæres av E39 gjennom Meland kommune, omfatter 3.000 boliger, 100.000 kvadratmeter med næringsareal og tilbud som nærsenter, skole, barnehage og idrettsanlegg, skriver Nordhordland.

Målet er å utvikle et bypreget lokalsamfunn.

Opus Bergen AS er engasjert av utbygger Thomas Sandland for å utarbeide planen i samarbeid med Meland kommune. Sist uke ble de omfattende planene presentert på et folkemøte. Spesialrådgiver Gunnar Wiederstrøm i Opus etterlyste ifølge Nh motforestillinger til planene. Det fikk han ikke.

Tar 30 år

Wiederstrøm sier til avisen at de er veldig interesserte i å få tilbakemeldinger.

– Vi tåler både ros og ris, og er avhengige av innspill. Dette er en plan vi skal leve med i lang tid fremover, sier Wiederstrøm.

Utbyggerne tar sikte på å ha områdeplanen godkjent i løpet av 2017, og å starte selve utbyggingen deretter. De regner med at det vil ta rundt 30 år å ha bygget ut hele planområdet.

Vandt til endringer

Blant dem som er positiv til utbyggingsinitiativet, er beboer Åse Sudmann. Hun understreker at Flatøy-innbyggerne har opplevd store endringer før.

– Det har vært en kjempeutvikling på Flatøy. Flatøy-folket er vandt med endringer, og det er en stor fordel som de som skal bygge ut, sier hun til Nh.