Forbrukerombudet varsler at de ser tendenser til lokkepriser ved markedsføring av boliger for salg i Bergen og Oslo.

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet sier til BA at de har sett en tendens til oppblomstring av lokkepriser.

– Når prisantydninger gjennomgående er satt lavere enn takst  i et marked der det er få objekter for salg og der mye går over verditakst, mener vi det er grunn til å stille spørsmål, sier Skjelbostad til BA.

– Vil kvele det i fødselen

Hun forteller at de fredag hadde et møte med bransjeorganisasjonene Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Det var et konstruktivt møte der bransjeorganisasjonene presenterte sine tiltak som de skal sette i verk overfor sine medlemmer for å sørge for at det ikke brer om seg med lokkepriser, slik vi så i Oslo i 2013, sir hun, og tilføyer:

– Vi understreket også at de har et ansvar for å ta grep, og vi vil fra vår side følge opp med tilsyn utover våren. Vi vil kvele denne tendensen i fødselen, sier Skjelbostad.

– Uakseptabelt

NEF vil jobbe for å stoppe alle tilløp til bruk av lokkepriser, forsikrer administrerende direktør Carl O. Geving.

– Forbrukerombudet har gjort en undersøkelse over tid i Bergen og Oslo og registrert et gap mellom prisantydning og solgtpris. Det er ikke indikasjon på at det er brukt lokkepriser, men både de og vi er opptatt av at det gjøres tiltak for å forebygge lokkepriser, sier han til BA, og legger til:

– Men vi har tidligere sett tendenser til at det brukes lokkepriser i et stigende marked.

Geving er tydelig på at de ikke godtar lokkepriser blant sine medlemsforetak.

– Vi mener lokkepriser er helt uakseptabelt og støtter opp under arbeidet med å jobbe mot det. Vi har vært i kontakt med de lokale foreningene våre i Bergen og Oslo om dette, sier Geving, og understreker at det kan være naturlige forklaringer på sprikene.

– I Bergen er det få boliger for salg i et marked hvor renten er lav nå. Det er et stort press, og en del foretak har nok ikke priset inn den ytterligere stigningen ennå fordi det går så fort. Men foretakene må se nøye over salgene de har gjort og ha en sikkerhet for at salgene er gjort på en skikkelig måte i tråd med bransjenormen for markedsføring av bolig, sier NEF-direktøren.

– Må kunne selge for prisantydning

Geving forteller at de fleste foretakene i dag skriver inn i oppdragsavtalen at prisantydningen skal være reell.

– Det innebærer at selger skal være innstilt på å selge til den prisen. Megler skal være tydelig på denne spilleregelen. Vi har gått ut med et skriv til våre medlemmer i hele landet hvor vi går grundig inn i reglene og minner om hvordan man skal forholde seg.

– Vi gir en del informasjon og innspill som skal virke skjerpende på bransjen, og sier også at fortakene bør være nøye med å føre internkontroll, forteller Geving.