Det sier Espen Børhaug, kommunikasjonsrådgiver i Obos, landets største boligbygger.

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av nye boliger i Hordaland falt med to prosent i fjor sammenlignet med 2014.

Dette står i stor kontrast til salget på landsbasis, som økte med 19 prosent i fjor fra året før.

Størst vekst i salget hadde Aust-Agder med 66 prosent økning.

– Formidabel vekst

Selv om boligsalget gikk ned i fylket i fjor, har boligprodusenter BA har snakket med hatt et greit salgsår.

Totalt ble ti prosent av nye boliger solgt i Hordaland i fjor.

Obos solgte i fjor 264 boliger i Hordaland, og igangsatte bygging av 297. Ifølge Børhaug er dette en sterk vekst fra 2014.

– Effekten av fusjonen mellom StorBergen og Obos i 2014 slo inn for fullt i fjor, og vi hadde en formidabel vekst i Bergensområdet. Det har vært bygget samtidig på ni eller ti Obos-prosjekter i Hordaland i fjor, sier han.

Børhaug nevner Arna Urban, Straumsfjellet og Sandsliåsen som prosjekter som har gått godt i år.

– Prosjektet Arna Urban med 85 leiligheter er så godt som utsolgt, sier han.

Bygget flere boliger

Vestbo hadde et normalt godt salgsår i fjor, ifølge administrerende direktør Øystein Johannessen.

– Det ser ut for at vi har truffet ganske bra med pris, kvalitet og beliggenhet på våre prosjekter. Vi ser at Fyllingsdalen og Fana er veldig populært. Men markedet er prissensitivt, og vi ser at en del potensielle kjøpere sliter med finansieringen. Særlig enehusholdninger når raskere et pristak enn før, sier Johannessen.

Igangsetting økte

Samtidig som salget falt i Hordaland, økte igangsettingen av nye boliger med tolv prosent i fjor.

Salg av nye boliger

Slik var utviklingen i salget og igangsetting (i parentes) av nye boliger fra 2014 til 2015 i noen fylker:

  • Hordaland: – 2 % (+12%)
  • Rogaland: – 14 % (-20%)
  • Vest-Agder: – 30 % (3%)
  • Sogn og Fjordane: – 12 % (-9%)
  • Hedmark: – 8 % (23%)
  • Akershus: 47 % (111%)
  • Oslo: 53 % (13%)
  • Sør-Trøndelag: 30 % (3%)
  • Snitt Norge: 19 % (19%)

Kilde: Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret

Det er 7,0 prosent lavere enn snittet i landet med 19 prosent økning.

Av igangsatte boliger i landet i fjor, ble 11,2 prosent påbegynt i Hordaland.

På landsbasis økte igangsetting av leiligheter mest med 38 prosent, mens eneboliger og småhus ligger på samme nivå som i fjor. 54 prosent av boligene som ble igangsatt i fjor var leiligheter.

– 2015 ble et meget godt år for salg og igangsetting av nye boliger. Våre tall viser at det ble igangsatt over 30 000 boliger i 2015, noe som er det høyeste nivået på mange år, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Per Jæger i en pressemelding.

Stor tro på 2016

Til tross for at salget av nye boliger bremset opp i Hordaland i fjor, har verken Vestbo eller Obos planer om å senke sitt tempo.

Tallene fra Boligprodusentenes Forening viser at det til tross for økt igangsetting, fortsatt bygges for få boliger i Hordaland.

Det ble igangsatt i underkant av 3500 boliger i Hordaland i fjor, mens behovet ifølge befolkningsprognoser for 2020 ligger på en årlig igangsettingstakt på oppunder 4000 boliger.

– Vi kommer til å fortsette våre prosjekter i det tempoet vi har lagt opp til. Ingenting tilsier at vi bør bremse takten, sier Johannessen i Vestbo.

Salget av prosjektet Strømme gård som ble lagt ut i forrige uke, er allerede godt i gang, sier Johannessen.

Børhaug sier Obos mener det må reguleres flere boligtomter og bygges mer.

– Ingenting tyder på at boligmarkedet i Bergen og Hordaland stopper opp, påpeker han.

Også Jæger i Boligprodusentenes Forening mener politikerne i Bergen bør få fart på regulering av nye boligtomter og få på plass planer for Bybanen og annen viktig infrastruktur.

– Dette er viktig slik at boligbyggerne raskere setter i gang prosjekter når markedet er der. Slik kan man hindre en for sterk prisutvikling i Bergen fremover, sier han til BA.

Han mener fallende salg i Hordaland fjor kan tyde på for få prosjekter i markedet.