Oddekalv fortsetter kampen for storhavn på Dokken

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund mener politikerne bør gripe tak i planene på Dokken. – Nå får de grunnlag for å diskutere det, så får de ta det eller ikke. Det er opp til dem. Jeg mener dette er den mest miljøvennlige løsningen, sier han. ARKIVFOTO: ARNE RISTESUND

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund mener politikerne bør gripe tak i planene på Dokken. – Nå får de grunnlag for å diskutere det, så får de ta det eller ikke. Det er opp til dem. Jeg mener dette er den mest miljøvennlige løsningen, sier han. ARKIVFOTO: ARNE RISTESUND

Artikkelen er over 4 år gammel

Onsdag samles politikerne i bystyret. Utenfor står Kurt Oddekalv med sin nye rapport om hvor en ny godsterminal bør ligge.

DEL

Lederen av Norges Miljøvernforbund (NMF) har lenge vært klar på at han mener Dokken bør være sentral i videre byutviklingen i Bergen.

I mars skrev BA om hvordan Kurt Oddekalv ser for seg en «monsterhavn» på Dokken, der planlagte boliger droppes.

Jobbet i det skjulte

Oddekalv har vært tydelig i sin sak overfor politikere og lokale medier, men har foreløpig spart litt på kruttet, ifølge seg selv.

Onsdag samles bystyret i Bergen i Gamle Rådhus. Når politikerne kommer dit, skal miljøvern-profilen dele ut forslaget sitt.

– Jeg tror responsen blir veldig positiv. Politikerne er veldig positive til innspill som er godt gjennomarbeidet og realistiske. Noen blir sikkert sure, men det er det alltid noen som blir når jeg gjør noe, sier Oddekalv.

Samlokalisering

På forsiden av forslaget innledes det med «En miljøvennlig, klimavennlig, tidsriktig og moderne løsning.».

I forslaget har han kombinert noen av de heteste temaene i byutviklingsdebatten: Nemlig havneområdene og ny gods-terminal for Jernbaneverket.

– Det er bedre at vi bygger alt på Dokken, enn at det skal fylles igjen gamle havner for å bygge boliger. Det er ikke interessant, fordi det gagner noen få. Dette er fellesskapets ressurser, mener han.

Ved å flytte godsterminalen fra Nygårdstangen til Dokken, mener Oddekalv at boligene heller bør bygges på arealet som da kan bli frigitt rundt Store Lungegårdsvannet, ikke rundt havneområdet.

Helt konkret ser han for seg at kommunen slamsuger bunnen i Puddefjorden og deretter tilbyr rimelig dumping av stein til utfylling, eksempelvis fra de mange veiprosjektene som pågår i kommunen. Videre ser han for seg en kombinasjon av mudring og sement oppå steinmassene, som til slutt skal danne kaiområdet.

Vil doble arealet

Mens dagens havneområde er 189 mål, vil Oddekalv fylle ut slik at området blir på 400 mål.

– Inntrykket mitt er at folk synes det er fornuftig, men det  spørs hva politikerne tør å gjøre, hevder Oddekalv.

Han peker på at jernbanesporet fra Nygårdstangen til Dokken allerede finnes, slik at derfor burde være mulig å ta i bruk også i fremtiden.

Oddekalv vil ha mest mulig godstransport over på jernbane og sjø, men ser likevel klare fordeler ved å samlokalisere alt.

– Når man gjør noe nytt som dette, så kan man stille miljøkrav til dem som skal inn der, sier han og forteller hvordan han ser for seg en stadig mer elektrifisert tungtransport.

Han vil også ha de største cruiseskipene over til Dokken, slik at Skolten kan avlastes.

Avventer kommentar

Det er for tiden knyttet mye spenning til Jernbaneverkets utredning om ny godsterminal, som skal overleveres samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i begynnelsen av desember.

Jernbaneverket har sett og hørt om Oddekalvs forslag, men vil ikke kommentere det.

 – På nåværende tidspunkt kommenterer vi ingenting. Det vil bli galt å gå inn og kommentere enkeltforslag, sier strategidirektør Lars Christian Stendal.

Anna Elisa Tryti (Ap), byråd for byutvikling i Bergen kommune, ønsker alle innspill velkommen i debatten, men ønsker heller ikke å kommentere før utredningen fra Jernbaneverket er kommet.

Artikkeltags