Greenstat-topp Vegard Frihammer er svært glad for samarbeidsavtalen som gir tilgang til hydrogenselskapet NEL sin brenselscelleteknologi.

– Dette er et viktig og riktig steg for Greenstat. Partnerskapet er et godt eksempel på hvordan godt uttestet teknologi kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av nye, grønne forretningsmodeller, sier Frihammer. Greenstat har sitt utspring fra forskermiljøet hos Christian Michelsen Research (CMT) på Fantoft. På eiersiden er blant andre CMR, UiB og Trond Mohn.

Kjendisinvestor

Nå får han også kjendisinvestoren Øystein Stray Spetalen med på laget, om enn ikke som direkte investor.

– Vi har jo hatt mest kontakt med ledelsen i selskapet, men har også hatt møter med Spetalen. Vi er veldig enige om hydrogen-fremtiden, sier Frihammer.

Spetalen avslørte troen på hydrogen blant annet i et intervju med Dagens Næringsliv i forrige måned.

– Dette markedet kommer gradvis. De store produsentene sier at elbilene de produserer er forløperne til hydrogenbilen. De sier de vil bytte litiumbatteriet med brenselsceller, sa Spetalen til DN.

Langsiktig mål

Selve samarbeidet vil foregå ved at Greenstat bruker NEL-teknologi i produksjonsanlegg for hydrogen som bygges i fremtiden. Det gir Greenstat tilgang til teknologien, mens NEL vil gjennom Greenstat få tilgang til et marked. Frihammer forteller også at NEL har fått forespørsler fra utlandet om mulighet til å levere hydrogen. I det bildet kan Greenstat spille en rolle.

Frihammer mener partnerskapet vil bidra til å tilby brukerne sikker og grønn hydrogen til en lav pris. Han forteller at det langsiktige målet med samarbeidet er å utvikle og etablere hydrogenstasjoner over hele landet med sikte på å tilby hydrogen til ulike deler av samferdselssektoren.

I første omgang vil partnerskapet blir brukt i eksisterende prosjekter i Greenstat-porteføljen. Når det eventuelt kan materilisere seg i Norge, er usikkert.

– Vi tar sikte på å ha konkrete planer til høsten. Deretter må vi hente kapital for å realisere disse. Selve byggingen ligger nok noen år frem i tid, sier Frihammer.

Emisjon

Greenstat gjennomfører for tiden en åpen aksjeemisjon mot privatpersoner. Like før helgen hadde 117 enkeltpersoner signert tegningsblankett for til sammen 2,5 millioner kroner. Nå er fristen forlenget til 3. juni.

– Håpet er jo at denne samarbeidsavtalen med NEL vil legitimere Greenstat og gjøre selskapet mer interessant for investorer, sier Frihammer.

CEO Jon André Løkke i NEL skryter av Greenstats ambisjoner innenfor grønn hydrogenproduksjon her i landet.

– Gjennom denne avtalen vil vi som partnere jobbe sammen for å utvikle nye hydrogenprosjekter der NEL leverer teknologi, service og vedlikehold, mens Greenstat blir eier, operatør og leverandør av grønn hydrogen til sluttbrukerne, sier Løkke i en pressemelding.

NEL ASA er det første hydrogenselskapet som er notert på Oslo Børs. Den største enkeltaksjonæreren i selskapet er Øystein Stray Spetalen, som gjennom selskapene Strata Marine & Offshore AS og Saga Tankers ASA kontrollerer knappe 13 prosent av selskapet.