Etter den rettede emisjonen som nylig er gjennomført, er det til nå ikke-kommersielle selskapet kommersialisert. Nå er oppgaven å skape verdier for de nye eierne. Og samtidig inviterer Greenstat nå også menigmann til å gå inn med penger i selskapet som tar mål av seg å spille en rolle i det grønne skiftet.

Satser på hydrogen

I løpet av det siste året har Greenstat, som har utspring i Christian Michelsen Research (CMR) på Fantoft, valgt ut noen spesielle satsingsområder som skal gi grobunn for god økonomi i selskapet.

– Vi er nå i posisjon til å utvikle prosjekter som skal gi god økonomi, sier daglig leder Vegard Frihammer, mannen som startet selskapet.

Mer konkret handler det om hydrogenprosjektene selskapet har satset på. Det gjelder både bruk av hydrogen som energikilde i maritim sektor og storskala hydrogenproduksjon for eksport. Selskapet sikter seg blant annet inn mot Japan med tanke på eksport. I april skal representanter fra Greenstat til Japan og møte flere selskaper som er involvert i hydrogen.

Langsiktige investeringer

Frihammer forteller til Vest24 at investeringene som nå gjøres er langsiktige. De kommende årene vil gå med til fortsatt å posisjonere seg, og Greenstat-grunnleggeren legger ikke skjul på at det vil bli behov for mer kapital i årene som kommer.

Han forteller at selskapet er i dialog med flere aktører med sikte på å få i gang storskala produksjon av «grønn» hydrogen for eksport i fremtiden.

Totalt har Greenstat hentet inn 2,34 millioner kroner i den rettede emisjonen. Den største aksjonæren er CMR, som har skutt inn 533.000 kroner i selskapet. Deretter følger Mohns Meteva og UiB, som hver har gått inn med en halv million. Også Morten Fredriksens selskap Angarde, Bergen Teknologi Overføring (BTO), Hellenes og Sunnhordland Kraftlag er blant aksjonærene, i tillegg til den daglige lederen og to studenter ved UiB og HiB.

Før emisjonen sikret CMR minimum aksjekapital på 30.000 kroner, og var med det eneste eier. De andre selskapene og organisasjonene har tidligere vært med og finansiere enkeltprosjekter i Greenstat-regi.

Har mange interesserte

Nå har generalforsamlingen vedtatt at man umiddelbart skal hente inn maks 9 millioner kroner gjennom en åpen emisjon rettet mot allmenheten.

Ifølge Frihammer har selskapet alt mottatt over 100 henvendelser på nettsidene fra personer som er interesserte i å kjøpe aksjer.

– I tiden som kommer vil vi invitere et bredt spekter av vanlige mennesker som ønsker å investere i en grønn fremtid, sier Frihammer.

Hvis den åpne emisjonen blir fulltegnet, vil selskapet ha hentet inn 11,5 millioner kroner innen utgangen av april.