Det skriver selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

Fallende kraftpriser har redusert BKKs overskudd med over en milliard kroner siden 2011. Nå har konsernet satt seg som mål å snu utviklingen og øke lønnsomheten med 350 millioner kroner innen 2020.

– Med god tilgang på fornybar energi og relativt liten endring i forbruket må vi være forberedt på at kraftprisen kan holde seg lav også i årene som kommer, sier konsernsjef Jannicke Hilland i pressemeldingen.

– Rikelig tilgang på rimelig fornybar energi er verdifullt og gjør at Norge kan erstatte fossil energibruk med fornybar. Men det utfordrer samtidig lønnsomheten til BKK og hele fornybarnæringen. For å være en motor i en tid hvor teknologi og økt digitalisering endrer måten energi produseres, lagres og brukes, er det nødvendig å effektivisere driften og øke lønnsomheten, sier Hilland.

For å nå målet kommer ikke BKK unna kutt i mannskapet. I løpet av de neste årene skal antall ansatte i BKK kuttes fra dagens 1.150 til under 1.000, går det frem av meldingen. Konsernsjefen sier at kuttet skal gjennomføres på en «ryddig måte» i samarbeid med tillitsvalgte.

– BKK er en attraktiv arbeidsplass med høy trivsel og stolthet for arbeidsplassen. Dette skal vi ta vare på også i en tid da vi skal gjennom endringer som innebærer nedbemanning, sier Hilland i pressemeldingen.

1. mai endret konsernet også organisasjonsstrukturen. Blant annet ble syv datterselskaper samlet i forretningsområdet entreprenør og marked, mens det er etablert et nytt forretningsområde for innovasjon og utvikling. Endringene skal både bidra til at lønnsomhetsnivået blir nådd, og at videreutviklingen av konsernet fortsetter.

– Vi skal styrke oss innen entreprenør- og markedsrettede områder og satse sterkere på innovasjon og utvikling, sier Hilland.