Bakgrunnen for oppkjøpet er EU-regler som trolig vil medføre at Statnett må eie alle anlegg i strømnettet hvis de blir tatt inn i norsk lov, skriver selskapene i en pressemelding.

Oppkjøpet inkluderer byggingen av en ny kraftledning mellom Kollsnes og Modalen, som BKK skal bygge ferdig for Statnett. Ledningen skal stå ferdig før året er omme.

– Statnett er glad for å ha oppnådd en avtale med BKK, som den største eier av sentralnettanlegg utenom Statnett, sier konserndirektør Knut Hundhammer.