Representanter for de fire partiene har beskrevet planene for Dagsavisen i forbindelse med behandlingen av Energimeldingen i Stortinget. Energi- og miljøkomiteen legger fram sin innstilling i saken torsdag.

– Så langt har Oslo og Akershus vært i front i satsingen på hydrogen. Nå løfter vi dette opp til et nasjonalt nivå med et landsdekkende nettverk av hydrogenstasjoner. De skal bygges fra 2017, sier Ola Elvestuen fra Venstre.

I stedet for eksos og CO2 slipper hydrogenbiler ut vanndamp. Produksjon av hydrogen krever elektrisitet, men sammenlignet med elbiler, har hydrogenkjøretøyer større rekkevidde.

– Hydrogen er en del av løsningen, ikke bare for personbiler, men også for tungtransport, busser, taxinæringen, skip og jernbane, mener Høyres Nikolai Astrup.

Utbyggingen av det nasjonale hydrogen-nettverket skal gjennomføres av Enova. Hvor mange stasjoner som skal bygges, har imidlertid ikke de fire partiene tatt stilling til.

Foreløpig er det bare omtrent 30 hydrogenbiler på norske veier. Elvestuen mener antallet bør økes til 50.000 i løpet av ti år. (©NTB)