– Laksen røykes på en fjellgård i Sveits og selges for over 6.000 kroner kiloen, sier Eldar Arne Henden til Tidens Krav.

Tredje generasjon i gründerfamilien Henden rødmer lett og ser beskjedent ned i gulvet når han forteller dette.

– Slike priser er jo ikke helt vanlig i Norge. Det er eksport som er vårt hovedsatsingsområde.

Bestefar Torgeir var blant de første pionerene i norsk oppdrettsnæring. Tidlig på 70-tallet startet fiskerbonden med dyrking av matfisk på Hendneset i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

– Deretter er bedriften bygd opp steg for steg. For om lag 10 år siden fikk jeg hovedansvaret. Da sto vi ved et veiskille, sier Eldar Arne Henden, daglig leder i Pure Norwegian Seafood, som tidligere het Henden Fiskeindustri.

Lokalt eierskap

De som har fulgt med i havbruksnæringen kjenner trenden: Sentralisering med stadig større enheter og eierstrukturer. Henden Fiskeindustri gikk motstrøms.

– Vi har beholdt det lokale eierskapet og vokser som produksjonsbedrift. Knallhard satsing støttet av Innovasjon Norge har utviklet nisjeprodukter tuftet på unik kvalitet. Vi har investert godt over 30 millioner og modernisert hele verdikjeden, forteller Henden.

Han viser oss rundt og peker på de viktigste delene i bedriftens lokaler.

– Her har vi ny bløggelinje. Fisken får elektrisk støt og blir helt rolig før bløgging.

– Hvorfor har dere beholdt slakteriet?

– Vi er faktisk det eneste lakseslakteriet som er igjen på Nordmøre. Vi ønsker å ha full kontroll på alle ledd i verdikjeden. Våre kunder setter ekstreme kvalitetskrav. Når de kommer på inspeksjon, må vi kunne legge fram bevis og dokumentasjon umiddelbart, sier Henden.

Mineraler

Investeringene har også gitt ny frysetunnel og nytt fryse- og pakkelager.

– Det gir større fleksibilitet og bedre logistikk i produksjonen.

– Hva er hemmeligheten bak luksuslaksen fra Henda?

– Kvaliteten på laksekjøttet. Konsistens, farge og veskefasthet. Vår laks har to til tre ganger høyere innhold av omega 3, og seks ganger høyere innhold av mineraler. Den er dyrere å produsere, men gir også atskillig bedre betalt. Vi håndterer laksen skånsomt og minimalt, forer den med klassiske marine råvarer og har lav tetthet i merdene.

Henden ser opp med et glimt i øyet:

– Dette kan beskrives som Bentley-en i lakseverden. Vi har inngått kontrakt med Balik i Sveits. Det er et av de beste røykeriene i verden. Den kjøpes av de mest kvalitetsbevisste kundene i Sveits og Frankrike.

Lakse-livsstil

Balik Caviar House & Prunier markedsfører Henda-laksen som: «The ultimate lifestyle».

– En del av omstillingen har vært å skifte navn som gir oss ny identitet. Nå heter vi Pure Norwegian Seafood. Det henspiller på vår miljø- og kvalitetsprofil. Vi er nemlig eneste leverandør i Norge med rødt kvalitetsmerke, «Label Rouge», etter fransk nasjonal standard, sier Henden.

Omsetningen i 2015 var på drøye 100 millioner kroner. Målet for 2016 er en dobling til 200 millioner, med en god pluss på bunnlinjen.

– Den største utfordringa er å skaffe nok råstoff. Vi trenger mer areal til produksjon. Det er ikke lett i disse tider, hvor de store gigantene sliter med sykdom og lakselus. Vi er likevel optimistisk på lengre sikt og tror myndighetene vil se verdien av denne type nisjebedrift.