Tidligere i år gjennomførte Greenstat, et selskapet med utspring i Christian Michelsen Reseach-miljøet på Fantoft, en rettet emisjon, der blant andre UiB og Trond Mohn kom inn på eiersiden. Nå er Frihammer, som eneste ansatte i selskapet, i ferd med å hente inn folk flest på eiersiden. Overfor Vest 24 legger han ikke skjul på at de kjente navnene som kom inn via den rettede emisjonen bidrar til å øke interessen hos menigmann.

– De kjente navnene gir oss helt klart troverdighet. Det betyr nok noe når vi spør om folk vil investere med Trond Mohn, sier Frihammer.

Godt fornøyd

Han opplyser at det til nå er tegnet aksjer for 1,5 millioner kroner i den åpne emisjonen. I tillegg er det konkret interesse for ytterligere 1 million, samt at rundt 70 personer til har ytret interesse for å få inn på eiersiden i selskapet.

Det er Frihammer godt fornøyd med.

– Ja, det går slik vi håpet. Vi mottar jevnlig interesse. I dag har vi hentet inn rundt 3 millioner kroner, noe som tilsvarer minstegrensen. Men det er først nå fremover vi setter inn et skikkelig støt, sier Greenstat-sjefen.

Tegningsperioden går ut 25. april. Frihammer åpner for at perioden kan bli forlenget om man ikke når målet.

Til Japan

Greenstat tar sikte på å gå i spissen for en fremtid med hydrogen som sentral energibærer. I dag reiser Frihammer til Japan, der han blant annet skal ha møter med Kawasaki Heavy Industri, et selskap som blant annet bygger skip for hydrogenfrakt, og gasselskapet Iwatani.

– Vi ser det som viktig å holde kontakt med og å knytte nye kontakter i det japanske markedet, sier Frihammer til Vest 24.

Han ser på nettopp Japan, som er i ferd med å fase ut atomkraft, som et stort og viktig potensielt marked for storskala eksport av hydrogen fra Norge.

Greenstat hentet inn 2,23 millioner kroner gjennom den rettede emisjonen tidligere i år. Målet med den åpne emisjonen er å hente inn ytterligere mellom 3 og 9 millioner kroner til å utvikle selskapets hydrogensprosjekter.