Turbinen rager bare en tidel så høyt som de store turbinene i parken. Den vertikaldrevne turbinen kom på plass på høyden like ved driftsbygningene til Smøla vindpark fredag sist uke, og skal forsyne strøm til vindenergisenteret.

– Den vil gi nok strøm til å drifte et par kontorplasser, PC-er, lys og varme og en kaffetrakter. På natt og i helgene vil turbinen fortsatt produsere strøm, som vi da selger tilbake til Neas, forteller daglig leder Thomas Bjørdal.

– Vi kunne ha lagret denne strømmen på batteri og vært selvforsynt i lavenergibygget hvor vi holder til.

Noe for framtiden

I øyeblikket er det ikke lønnsomt å koste på seg et slikt småskala vindenergianlegg. Til det er strømmen for billig i Norge. Turbinen koster 180.000 kroner. I tillegg kommer fundament og installasjonskostnader. Normal levetid er 20 år.

– Med batteri og en turbin som dette er du i utgangspunktet selvforsynt med egen strømproduksjon. Dette tror jeg er framtiden, selv om det foreløpig ikke er lønnsomt, sier Bjørdal.

– Vindenergisenteret setter opp denne turbinen fordi vi ser behovet for å ha teknologien tilgjengelig synlig og i bruk til både forsking og utdanning, slik at folk kan se at dette fungerer i praksis. At dette er et alternativ til å kjøpe all strøm selv.

Både forskingsmiljø og gründerforetak har allerede vist interesse for testanlegget, som er importvare fra USA og Kina.

– Vi har ikke produksjon av slike anlegg i Norge i dag fordi det er for dyrt. Tenk om norske gründerspirer som kommer hit, får en idé om å lage slike selv. Det ville vært helt konge, sier leverandør Bjørn Helset i Wenas.

Heller vind enn sol

Kraftverksjef Arild Soleim i vindparken synes det er artig at Nasjonalt Vindenergisenter installerer den første vindturbinen i et småskala testanlegg.

 

– Når prisen på teknologien går ned, installasjonskostnadene blir mindre og kraftprisen kanskje går litt opp, blir dette mer og mer attraktivt, sier Soleim.

På våre kanter er vindenergi mye mer effektivt enn solenergi.

– Og det vi ser er at kostnader med solenergi har falt med 80 prosent de siste årene, vindkraft med 30 prosent. Øker strømprisene til europeisk nivå, er det ikke lenge før dette vil lønne seg, sier Bjørdal.

Han forteller at i Tyskland subsidieres grønn energi slik at det er lønnsomt for folk å investere i vindenergi. I Danmark har det vært lønnsomt i lang tid på grunn av subsidier.

– Norge har en av verdens beste vannressurser og Europas beste vindressurs, men vi har knapt nok vindkraft i Norge. Vi klarer oss med vannet, men det er en veldig defensiv holdning. Vi kunne ha bidratt med mye mer for å redusere den globale oppvarmingen, eksempelvis gjennom vindenergi, sier Thomas Bjørdal.