Investeringene skjer gjennom fondet Statoil Energy Ventures og beløper seg til 200 millioner dollar over en periode på fire til sju år, opplyser Statoil.

– Vi er glade for å etablere Statoil Energy Ventures, som blir et av verdens største selskapseide venturefond for investeringer i fornybar energi. Overgangen til et lavkarbonsamfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Statoils ambisjon er å fremme ytterligere lønnsom vekst innenfor disse områdene, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for nye energiløsninger.

– Gjennom det nye fondet ser vi fram til å investere i attraktive og ambisiøse selskaper og bidra til å forme energifremtiden, sier Rummelhoff videre.

Bellona: – Statoil har skjønt alvoret

– Dette viser at Statoil endelig skjønner alvoret og vil være med inn i fremtiden, sier Bellonas seniorrådgiver Runa Haug Khoury i en pressemelding.

Det store spørsmålet er hvorvidt et presset Statoil som står midt oppe i nedbemanninger vil klare å opprettholde et tilstrekkelig kunnskapsnivå om disse nye markedene, mener hun.

– Selskapets kjernekompetanse er olje og gass, mens mandatet til dette venturefondet legger opp til et svært bredt nedslagsfelt. Det vil kreve stor kompetanse på investeringer inn i et nokså nytt marked som endres lynraskt, sier Khoury.