Gründerne av det nystartede firmaet Maritime House har landet sin første kontrakt, med Partrederiet Hopmark på Smøla.

Men hvem er egentlig Maritime House? Og hva driver de med?

Fire gründere

– Kort fortalt: Vi leverer konsulenttjenester innen all maritim næring som shipping, oppdrett, havbruk og offshore, sier Jonas Holm til Tidens Krav. Han er en av fire gründere. Eskild Leikanger, Yngve Nordhaug og Frank Berget er de tre andre.

– Og så ønsker vi å samle den maritime kompetansen på Nordmøre under samme tak. Vi som jobber i Maritime House har forskjellig bakgrunn og ulik kompetanse. Vi vil samle mer kompetanse under vår paraply. Se på Sunnmøre og klyngeeffekten de har fått til der. Det handler om hjelpe hverandre framfor å skule på hverandre. Der har vi nordmøringer litt å lære av sunnmøringene. Det er på tide å samle seg om mer enn bare petroleumsbransjen. Det er det vi ønsker å få til, sier Holm.

Valgte lokalt

Maritime House ble stiftet i mai. Firmaet ble etablert og registrert som aksjeselskap i juni. I oktober tegnet de sin første kontrakt. Til Partrederiet Hopmark skal selskapet levere kvalitetssikringssystem som skal vise at virksomheten oppfyller kravene i henhold til internasjonale anerkjente standarder. Maritime House har med seg Roy Kangas på laget som systemutvikler.

– Fiskerflåten møter stadig nye forskrifter og strengere krav til dokumentasjon. Der kommer vi på banen, sier Eskild Leikanger.

– Hopmark skal applauderes for at de valgte lokalt og at de satset på oss framfor andre aktører som har drevet lenge med dette, sier han.

Det finnes mange slike systemer på markedet. Maritime House har store ambisjoner: De ønsker å lage det beste.

– Dessuten ønsker vi ikke bare å levere et system for så å stikke av, vi ønsker å forbli en sparringspartner med rederiet også etter at systemet er satt i live, sier Frank Berget.