Alle butikkene i CMYK-kjeden har vært organisert i ett selskap, CK Retail AS.

Tirsdag meldte selskapets styre oppbud og senere samme dag ble det åpnet konkurs i Bergen tingrett. Bedriften har hovedkontor i Eidsvåg i Bergen og sysselsatte på konkurstidspunktet 260 ansatte, har styret opplyst til tingretten.

Arbeidsstokken har vært fordelt på 41 butikker, åtte av dem i Bergensområdet. Vareutvalget består hovedsakelig i smykker, klokker, vesker, sjal og lignende, såkalte accessories.

– En tung avgjørelse

– Vi er opptatt av å ta vare på de ansatte og brukte tirsdagen til å informere dem, sier daglig leder Lise Færøvik i CK Retail AS til Avisa Nordhordland.

På landsbasis betyr konkursen at cirka 130 personer ikke lenger har en jobb å gå til.

– Hver enkelt butikk har vært viktig for oss, så dette er en tung avgjørelse, men nødvendig fordi vi vil redde halvparten av arbeidsplassene, sier Færøvik til Avisa Nordhordland.

Hun opplyser til lokalavisen at to av aksjonærene ønsker å overta de 21 mest lønnsomme butikkene i kjeden. Avdelingene må holde stengt inntil bostyrer har tatt en avgjørelse med hensyn til oppkjøp av butikkene, forklarer hun.

– Det er interessenter som ønsker å overta noe av virksomheten som kjeden driver. Jobben blir nå å ta kontakt med alle de 41 utleierne for å finne løsninger der, sier bostyrer Arne Laastad til BT.

Underskudd etter underskudd

CK Retail AS har i det stille bygget seg opp til på det meste å kontrollere over 50 butikker spredt over hele landet, men har i senere år nedskalert virksomheten grunnet svekket lønnsomhet.

De siste tre regnskapsårene (2012–2014) har bedriften hatt en omsetning på mellom 92 og 100 millioner kroner.

Bedriften har hatt vansker med å tjene penger og har de siste to registrerte regnskapsårene gått med underskudd. Foreløpig regnskap for 2015 viser et driftsresultat på minus 14,8 millioner kroner.