Bakgrunnen for Helse-Norges oppsigelse av rammeavtalen med Orange Helse AS, er at det gjennom internkontroller har avdekket flere alvorlige brudd på avtalen, skriver NRK Hordaland.

I oppsigelsesbrevet som NRK har fått tilgang til står det:

«Samlet er bruddene av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer.»

LES OGSÅ: Går løs på gjengs oppfatning av vekstbedrifter

Mange avtalebrudd

Ni vikarer fra byrået ble frem til årsskiftet brukt til 83 oppdrag fordelt på 93 vakter.

Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) skal ha funnet disse avtalebruddene:

  • Brudd ved samtlige sykepleiere for kveldstillegg.
  • Flere brudd på arbeids- og hviletid.
  • Brudd på reglene om lik lønn som faste ansatte.
  • Ikke utbetalt lønn for innmeldte timer.