Her er Norges verste veier

Hordaland har landets dårligste veier. Likevel er planen å bruke enda mindre penger på asfaltfornying.

Hordaland har landets dårligste veier. Likevel er planen å bruke enda mindre penger på asfaltfornying. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Sjokkdata fra veivesenet om Hordaland.

DEL

Ingen andre fylker har så dårlig standard på sine veier som Hordaland.

  • SE TABELL NEDERST I SAKEN

Nå foreslår politikerne å bruke enda mindre penger på asfaltfornying.

Veivesenets tallmateriale, og for den saks skyld bildemateriale, må ha vært nedslående for de folkevalgte i Hordaland fylkeskommune da de ble vist frem forrige uke.

Standarden avgjøres av graden av ujevnhet i veidekket. 56,6 prosent av veistrekningene som fylkeskommunen har ansvar for, er enten av dårlig eller svært dårlig standard.

Standarden har gått ned de siste to årene.

BORGERLIGE KUTT

Likevel foreslår fylkesrådmannen å bevilge mindre penger, 40 millioner kroner, til asfaltfornying i 2015.

Det er halvparten så mye som de brukte i 2010. Også her har summene gått gradvis ned. I år brukes det 49 millioner kroner.

– Med en slik prioritering vil det ta 19 år å asfaltere det som er enten dårlig, eller svært dårlig, forutsatt at ingen veier blir dårligere, opplyste veivesenets Harald Midtun i en powerpoint-presentasjon som BA har fått i hende.

38 ÅR GAMMELT

Det vil ta 38 år i snitt mellom hver gang et asfaltdekke blir fornyet. Skal andelen dårlige, og svært dårlige, fylkesveier i Hordaland ikke øke, mener veivesenet at man må bevilge 90 millioner kroner til asfaltering.

Da vil standarden holde seg som i dag.

Harald Midtun er ansvarlig for det som kalles asfaltprogrammet i veivesenet. Det er de som utfører jobben som fylkeskommunen bestiller.

Beskjeden fra dem som er ute i feltet til politikerne i møtesalen var klar:

– Situasjonen er dramatisk. Vi har landets dårligste standard på våre fylkesveier. Går de inn for å senke bevilgningene til asfaltering, må vi vurdere å endre strategien vår.

–Hvordan?

–Ja, da må vi bare reparere det som er verst. Slik skyver vi bare problemene foran oss.

I snitt bør et asfaltdekke vare 15-20 år. Her legges det opp til at det skal leve dobbelt så lenge.

MÅ TREDOBLES

Skal man opp til landsgjennomsnittet i vedlikehold, må fylkeskommunen øke budsjettpotten fra 40 til 130 millioner kroner.

Skal etterslepet tas igjen, må fylket bruke ufattelige 780 millioner kroner på det.

Veivesenet måler veistandarden med 12 egne biler som lasermåler hver eneste lille ujevnhet i asfaltdekkene i kongeriket.

DÅRLIGERE STANDARD

Datamengden er enorm, og brytes ned på fylkesnivå. Tallene viser at etter at fylkeskommunene fikk ansvaret for nye veier i 2010 har standarden, jevnt over, gått ned i Norge.

Ingen andre steder er altså standarden så dårlig som her i Hordaland. Midtun advarte fylkespolitikerne.

– Er de ikke villig til å bevilge penger til vedlikehold vil det gå feil vei, og det fortere enn de aner. Andel kilometer dårlig vei er så stor, og den er økende, sier han.

– Med lave bevilgninger blir strekninger som sårt trenger ny asfalt skjøvet ut i tid. Fortsetter de med lave økonomiske rammer kan vi ikke engang gjøre det. Da blir det å lappe veiene der det er verst, og det er ikke bærekraftig, mener Midtun.

IKKE TIL Å TRO

Det var SVs Tom Skauge som ba vegvesenet om oversikten.

– Den gode presentasjonen som vegvesenet kom med hadde opplysninger som ikke var til å tro, sier han.

Skauge sier at han lenge har vært undrende til at den borgerlige fylkeskonstellasjonen av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ikke har lagt frem asfaltprogrammet for fylkesveiene til politisk behandling.

Opplysningene fra veivesenet mener han er sterkt urovekkende.

– De blå-blå, som har lovet mer vei, fergefri kyststamvei og hurtigere veier, har bevilget bare halvparten av det fylket trenger for å holde standarden som det dårligste fylket i landet.

Frps leder av samferdselsutvalget, Gustav Bahus, ønsket ikke å kommentere saken da BA var i kontakt med ham i helgen.

Artikkeltags