– En verditakst koster 4.000 til 5.000 kroner. En vanlig boligsalgsrapport koster rundt 9000 kroner. Den nye, mer omfattende boligsalgsrapporten som er foreslått innført, har våre takstmenn anslått vil koste rundt 19 000 kroner. Jeg tror ikke det er mange selgere som vil betale for det om det ikke blir obligatorisk, sier daglig leder i Fana sparebank eiendom Gerhard Lygre til BA.

Det samme mener flere meglere i Bergen BA har snakket med.

Heller ikke takstingeniør Finn Skarpenes har tro på at boligselgere frivillig vil betale mange tusen ekstra for en mer omfattende boligsalgsrapport.

– Nei, det er jeg skeptisk til. De vil nok heller sitte igjen med mest mulig penger selv.

SA NEI TIL KRAV

I forrige uke sa Finanstilsynet nei til å gjøre tilstandsrapport obligatorisk ved boligsalg fra nyttår, slik meglerbransjens Eiendom Norge, Forbrukerrådet og takseringsforbundet Nito har ønsket.

Finanstilsynet åpner likevel for at megler kan si fra seg oppdrag dersom selger ikke følger anbefaling om boligsalgsrapport, og påpeker at megler i noen tilfeller har plikt til å si nei til oppdraget.

Kaland og Partners innførte i 2013 obligatorisk boligsalgsrapport for sine kunder. Dette er en enklere utgave enn den som er foreslått innført.

–Vi har svært få reklamasjoner etter at vi innførte boligsalgsrapport og eierskifteforsikring, sier han.

Likevel tror heller ikke Kaland at mange selgere frivillig vil punge ut rundt 20 000 kroner for en mer omfattende boligsalgsrapport.

–Bare det å få selgere til å bruke den boligsalgsrapporten vi har i dag, som koster litt mer enn en vanlig takst, har vært en jobb. Å tro at de skal betale 20 000 kroner for en rapport uten at den er obligatorisk er galskap å tro, mener Kaland.

– USIKRE UTEN

Lygre sier at også Fana sparebank eiendom for seks måneder siden innførte krav om boligsalgsrapport for alle boliger unntatt borettslagsboliger og leiligheter i eierseksjoner.

– Det er fordi vi mener det gir viktig informasjon for kjøperne og i påvente av at det skulle bli obligatorisk, sier han.

Ifølge Lygre merker de at flere kjøpere forventer at boligen selges med boligsalgsrapport. De har derfor ingen planer om å gå tilbake på kravet nå.

–Vi ser at kjøpere kan bli usikre og lure på om selger har noe å skjule om det ikke foreligger boligsalgsrapport, og dermed ikke blir med i budrunde, sier han til BA.

Regiondirektør Martin Raknes i Eiendomsmegler Vest sier de allerede sterkt anbefaler boligsalgsrapport til selgere av eneboliger og rekkehus, mot rabatt på markedsføringen.

– Det har blitt tatt positivt imot av både selgere, kjøpere og meglerne, og jeg tror at vi vil få en ganske utstrakt bruk av boligsalgsrapporter også uten at det blir obligatorisk.

–Men jeg tror likevel ikke markedet vil tillate en så stor prisøkning på boligsalgsrapportene som deler av takstbransjen ser for seg, påpeker han.

Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge tror likevel meglerbransjens anbefaling om tilstandsrapport i praksis kommer til å bety at de fleste selgere bestiller det.

– VIL GI ENORM VEKST

Finanstilsynets konklusjon betyr i praksis at boligsalgsrapport blir obligatorisk, mener Forbrukerrådet.

–Finanstilsynets konklusjon er at de ikke kan gjøre boligsalgsrapport obligatorisk for alle. Samtidig fastslår de at eiendomsmegler i hvert enkelt oppdrag må vurdere behovet for boligsalgsrapport, og at dersom selger ikke vil innhente det, kan megler frasi seg oppdraget. Slik vi ser det må en megler dermed kunne begrunne hvorfor han ikke har gitt selger råd om å ta i bruk boligsalgsrapport, sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet Thomas Bartholdsen til BA.

Han understreker at de er veldig for obligatorisk boligsalgsrapport, men er klare på at det må finnes visse unntak.

–Vi er ikke i tvil om at denne konklusjonen vil gi en enorm vekst i boliger som selges med den nye og mer omfattende boligsalgsrapporten som skal komme. Det vil igjen gi tryggere boligsalg, og er derfor glade for Finanstilsynets avklaring.

– Jeg tror at når dette blir mer utbredt, vil boligkjøpere oppfatte at det er en risiko å kjøpe bolig uten at den er gjennomgått grundig av takstmann. Når kjøperen har alle fakta på bordet, vil de også bli tryggere på å gå opp i pris, fordi de er tryggere på at det ikke venter ubehagelige overraskelser, sier han.

Bartholdsen tror flere kjøpere vil bli skeptiske til å kjøpe boliger uten boligsalgsrapport.

– Det er naturlig at kjøpere vil spørre seg: Hvorfor har ikke denne selgeren brukt boligsalgsrapport?