Nordic Mining-sjefen ber om fridom til å handle raskt

Artikkelen er over 3 år gammel

Engebø-prosjektet er på veg inn i ein ny fase og Nordic Mining treng finansielle musklar.