– Vanskelig å sette ord på hva bedriften har betydd for lokalmiljøet

Bjørn Tore Hesjedal kan konstatere at Fossemyra har vokst fra å være en liten grusbane til å bli et skikkelig kunstgressanlegg med flere fotballbaner og høy aktivitet. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Bjørn Tore Hesjedal kan konstatere at Fossemyra har vokst fra å være en liten grusbane til å bli et skikkelig kunstgressanlegg med flere fotballbaner og høy aktivitet. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Artikkelen er over 4 år gammel

Framo på Flatøy har bidratt til idrettsanlegg, allaktivitetshus, veier og broer. Blant annet.

DEL

HJØRNESTEINERSporene etter hjørnesteinsbedriften viser over alt i Meland kommune. Alt fra veier til fotballbaner og bygningen som har fått navnet Meland Aktiv ble til på grunn av Framo Flatøy.

– Det var bare en grusbane her, sier lederen for idrettsrådet i Meland kommune, og tidligere mangeårig leder i Kvernbit I.L., Bjørn Tore Hesjedal, mens han skuer ut over to kunstgressbaner og allaktivitetshuset Meland Aktiv. Fossemyra er blitt et samlingssted for ulike typer aktivitet. Her tumler smårollinger rundt med fotball, her holder Kulturskolen til, her foregår håndballkamper, fester med mer.

– Vi hadde bruk for et klubbhus, og hadde fått laget en tegning av et bygg på 400 kvadratmeter. Og så ender vi opp med 3400 kvadratmeter. Det er helt ..., sier Hesjedal og blir stille.

Mohn-støtte

Utbyggingen på Fossemyra er et resultat av den tidligere eieren på Flatøy, velkjente Trond Mohn, sin giverglede og samfunnsansvar. Støtten fra Mohn og bedriften har stått bak mye av infrastrukturen i kommunen:

Bjørn Tore Hesjedal, leder i Meland idrettsråd og tidligere leder av Kvernbit I.L., hadde tegninger av et planlagt klubbhus på 400 kvadratmeter. Han endte opp med et allaktivitetshus på 3.400 kvadratmeter. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Bjørn Tore Hesjedal, leder i Meland idrettsråd og tidligere leder av Kvernbit I.L., hadde tegninger av et planlagt klubbhus på 400 kvadratmeter. Han endte opp med et allaktivitetshus på 3.400 kvadratmeter. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

  • Forskuttering av broer og veier.
  • Meland Aktiv og utbyggingen på Fossemyra.
  • Idrettsanlegget i Leirdalen nord på Holsnøy.
  • Golfbanen på Fløksand.
  • Støtte til skytterlag og kajakklubb.

– I tillegg stiller arbeidere ved Framo Flatøy opp på dugnad. Det er ingen tvil om at Framo Flatøy betyr alt for Meland, sier Hesjedal.

Framo i styret
Håndballhallen i Meland Aktiv holder eliteseriemål, men utgjør bare en liten del av allaktivitetshuset. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Håndballhallen i Meland Aktiv holder eliteseriemål, men utgjør bare en liten del av allaktivitetshuset. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Han tar stolt Vest 24 med på en runde gjennom allaktivitetshuset. Huset blir drevet av en stiftelse med et styre på seks personer der Framo Flatøy har to av styremedlemmene. Den dominerende bygningen inneholder i tillegg noen omsorgsleiligheter som Meland kommune leier. Sagstad skole bruker også idrettsanlegget.

På Rema 1000 på Frekhaug rydder kjøpmann Bjørn Johnny Vågenes i fruktvarene. I 25 år har han drevet en av de lokale dagligvarebutikkene i området. Dommen fra Vågenes er klar:

– Framo har betydd mye for Meland og utviklingen her i sin helhet. Bedriften har vært svært viktig for utviklingen i området, sier han.

At veksten i bedriften på Flatøy har gitt butikken hans flere kunder, er det liten tvil om.

Ganger med tre

Ifølge avtroppende ordfører Nils Marton Aadland er det en tommelfingerregel å gange en arbeidsplass ved en bedrift som Framo Flatøy med tre for å finne det totale antallet arbeidsplasser bedriften genererer.

Slik ser det ut i det flittig brukte treningsrommet i Meland Aktiv. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Slik ser det ut i det flittig brukte treningsrommet i Meland Aktiv. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

– Framo Flatøy skaper også arbeidsplasser hos mange underleverandører, sier Aadland, som i tillegg til å ha vært ordfører i to perioder, også har styrt en av lokalavisene i Nordhordland i syv år. Han har fulgt Framo-utviklingen i området tett gjennom mange år.

– Det er vanskelig å sette ord på hva Framo Flatøy har betydd for Meland kommune. Bedriften betaler eiendomsskatt til kommunen, men den viktigste inntekten kommunen har er via personskatten, sier Aadland.

Ingen sovepute

– Er det fare for at så stor gavmildhet som Trond Mohn og bedriften på Flatøy har vist kan bli en sovepute for kommunen?

– Nei, det er det ikke. Kommunen må utvikle sin egen politikk, og det gjør Meland. Kommunen kom blant annet ut på toppen av listen over prosentvis størst økning i nyetableringer i fjor, sier Nils Marton Aadland.

Artikkeltags