Maritime House AS i Kristiansund har i begynnelsen av 2016 inngått avtale om levering av kvalitetsikringssystem til Holberg Shipping AS på Smøla, skriver Tidens Krav.

Maritime House, som ble etablert i midten av 2015, består av fire unge, lokale gründere som leverer konsulenttjenester innenfor den maritime næringen i segmenter som offshore, passasjerskip, havbruk og shipping.

Selskapet har som målsetting å levere tjenester «world wide» med lokal forankring og ekspertise.

– Det er derfor viktig å lande kontrakter med lokale entreprenører for nettopp å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester i samarbeid med våre kunder i nærområdet, sier en av gründerne av Maritime House, Frank Berget, i en pressemelding.

Sikkerhet og prosedyrer

Holberg Shipping er et forholdsvis nytt rederi som jobber med tyngre serviceoppgaver til oppdrettsnæringen.

– Rederiet ønsker å ha et sterkt fokus på sikkerhet og kvalitet, og har derfor fått utviklet et kvalitetssikringssystem i samarbeid med Maritime House. Med fartøy av denne størrelsen mener vi at det er viktig å ha et stort fokus på sikkerhet og prosedyrer, og har derfor valgt et slikt program, selv om fartøyet ikke er omfattet av lovkravene på samme måte som båter over 500 BRT (bruttoregistertonn journ. anm.). Rederiet har ønske om å bidra til lokal verdiskapning, og setter pris på å kunne få utvikle et slikt system lokalt på Nordmøre, sier daglig leder Sindre Holberg i Holberg Shipping i pressemeldingen.

– Vi er stolte av å ha inngått avtale med Holberg Shipping og håper dette er starten på et lengre samarbeid. Vi er opptatt av å fremme lokale selskaper for å kunne skape verdier innen næringen i regionen, sier prosjektleder og senior partner Yngve Nordhaug i Maritime House.

Kvalitetssikringssystemet, som er bygget opp etter ISM-koden, er digitalt og tuftet på innovative løsninger utviklet av Maritime House.

– Vi ønsker å levere brukervennlige og pedagogiske systemer som bidrar til at våre kunder sitter igjen med lærdom og merverdi i form av frigjort tid til å bruke på sine primæroppgaver, sier Nordhaug.