De samlede investeringene i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning blir i førstegangsanslaget for 2017 beregnet til 200,6 milliarder kroner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er 14,6 prosent lavere enn tilsvarende anslag for investeringer i inneværende år.

Nedgangen skyldes at det ventes et videre fall i investeringene i olje- og gassvirksomhet og industri. Nedgangen i de samlede investeringene i 2017 dempes noe av økte investeringer innen kraftforsyning.

For olje- og gassvirksomheten alene, inkludert rørtransport, er investeringsanslaget på 153,2 milliarder kroner neste år. Det er hele 18,7 prosent lavere enn anslaget for 2016, som ble beregnet i andre kvartal i fjor.

– Noe opp igjen

– Disse tallene bekrefter at nedgangen vil avta. Vi forventer at investeringene vil ta seg noe opp igjen fra 2018. Det er helt nødvendig at kostnadene i næringen reduseres for at vi skal være konkurransedyktig i fremtiden, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i en kommentar til tallene.

Olje- og gass-anslag noe usikre

Historien viser at de endelige investeringene gjerne blir noe høyere enn anslag gjort i løpet av de tre første kvartalene av et år, ifølge SSB.

Blant næringer som demper den totale veksten er også metallvareindustri, dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon.

Fallet i enkelte av disse næringene kan knyttes til lavere investeringsaktivitet innen olje og gass, mener SSB. Det får Schjøtt-Pedersen til å etterlyse tiltak som kan jevne ut aktivitetsnivået og begrense nedgangen i sysselsettingen

– Ikke minst er det viktig å holde et høyt tempo ved å sørge for tilgang til nye arealer gjennom 23. konsesjonsrunde og gjennomføre konsekvensutredning av områdene utenfor Nordland og Troms, sier han.

Anslagene for 2016 også lavere

For 2016 har oljeprisnedgangen høsten 2015 og vinteren 2016 lagt en kraftig demper på investeringsviljen.

Investeringene innen olje- og gass alene i 2016 blir nå anslått til 165,9 milliarder kroner. Det er 1,1 prosent mindre enn i forrige kvartal, men representerer samtidig et fall på hele 14,8 prosent sammenlignet med 2015.

Investeringene i letevirksomhet anslås til å bli 22,3 milliarder kroner – hele 30 prosent lavere i 2016 enn anslaget for 2015.

Men målt i kroner og øre er nedgangen størst for felt i drift. Der er anslaget for investeringer i år på 70,6 milliarder kroner, en nedgang på 12,6 prosent. (©NTB)