Det forteller Statoil på sine hjemmesider.

I meldingen går det frem at Statoil lenge har vært på jakt etter å gjennomføre vasking av tanker på en tryggere og mer effektiv måte. En ny teknologi utviklet av selskapet M-I Swaco oppfyller Statoils krav, og selskapet får nå en kontrakt til en verdi på 500 millioner kroner, inkludert opsjoner. Kontrakten strekker seg over fire år med mulighet til fire år til, opplyser Statoil.

– Løsningen øker sikkerheten for personellet vårt, siden det ikke vil være behov for å gå inn i tankene. I tillegg reduserer vi både tidsbruk og kostnader, sier logistikkdirektør i Statoil, Jone Stangeland, på Statoils hjemmesider.

Forsyningsfartøyene transporterer kjemikalier i tanker under dekk. Når tankene er tømt offshore, må de rengjøres før de kan brukes til andre oppdrag.

Schlumberger-selskapet M-I Swaco har tidligere brukt systemet på egne fartøyer. Dette er første gangen det blir kommersialisert.

Vaskingen blir ofte gjort med fartøyenes egne anlegg, men manuell tankvask har også vært nødvendig i noen tilfeller. Da tømmes restvolumet før personellet går inn i tankene, bygger stillas og spyler med vann og rengjøringskjemikalier. Operasjonen produserer som oftest mye avfall.

M-I Swaco sin nye teknologi medfører at personellet ikke trenger å gå inn i tankene. I tillegg blir vaskevann og såpe resirkulert.

– Ved å rense vannet i samme operasjon reduseres avfallet betydelig, sier Stangeland.

Det nye systemet fører også til kortere liggetid ved kai i forbindelse med tankvask.