Torgsjefen slutter etter ett år i jobben

Toril Holt ble ansatt som ny torgsjef i juni i fjor. Nå har hun fått ny jobb.

Toril Holt ble ansatt som ny torgsjef i juni i fjor. Nå har hun fått ny jobb. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

– Toril Holt har bidratt positivt, sier byråd Silje Hjemdal.

DEL

Torgsjef i Bergen Toril Holt bekrefter overfor Vest24 at hun slutter i jobben 19. september, et drøyt år etter at hun begynte i stillingen.

– Jeg har fått ny jobb som regionleder i Toma Facility Services, forteller Holt, som begynte i stillingen 1. august i fjor.

Konflikter og uro

Det var 18. juni i fjor det ble kjent at Toril Holt var ansatt som ny torgsjef, i stillingen som kontraktsjef i Totalreform for Fisketorget.

Holt overtok jobben etter Bent Unneland. Han forlot jobben etter en konflikt med Totalreform, og partene var blant annet uenige om hvorvidt Unneland var sagt opp eller sa opp stillingen som torgsjef selv.

-– Hvordan har året som torgsjef vært?

– For det meste har det vært som hvilken som helst annen lederstilling. Jeg har valgt å konsentrere meg om daglig drift, samt være en tydelig leder på Torget. Jeg har ikke fremstått som noen gallionsfigur som har deltatt i debatter og synset om hva Torget bør bli. Jeg har jobbet aktivt med torghandlere som har kontrakt, og sammen har vi i stor grad nådd våre mål for 2015. Vi har tatt ett steg av gangen, forteller Holt.

Heller ikke etter at Holt overtok som torgsjef har situasjonen rundt Fisketorget og Mathallen vært preget av ro og harmoni. Det var hun forberedt på:

– Jeg var forberedt på konflikter og uro, men stort sett har vi helt vanlige arbeidsdager på Torget. Det hjelper å holde seg rolig og saklig, svarer Holt på spørsmål om hvordan det har påvirket jobben.

– Må ha godt humør

Etter noen måneder som ansatt i Totalreform, fikk Holt ny arbeidsgiver da de sa opp driftsavtalen med Bergen kommune i november i fjor.

Fra 1. april har Bergen kommune drevet Fisketorget og Mathallen og vært Holts arbeidsgiver.

– Hva tenker du om veien videre for Torget nå som du slutter?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå, men jeg vil formidle mine erfaringer til dem som vil videreføre arbeidet, svarer Holt.

– Hvem kan ta over jobben din?

–  Jeg regner med det vil gjennomføres en ordinær ansettelsesprosess.

– Hvilke egenskaper bør man som torgsjef, tenker du etter din erfaring?

– En tydelig leder, god på samarbeid og kommunikasjon, driftserfaring og godt humør, mener Holt.

– Trist å miste henne

Fungerende etatsjef i grønn etat, som har ansvar for Fisketorget, Tom Sandahl, sier det er trist å miste Holt som torgsjef.

– Vi tar beslutningen hennes til etterretning. Samtidig er det klart at det alltid er trist å miste kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som her, sier han.

Han understreker at dette er hennes egen beslutning.

Starter letingen med en gang

– Hva betyr det for prosessen med å få orden og ro på Torget at det nå kommer ny sjef igjen?

– Torget er i 2015 ryddigere og mer strukturert enn på mange år. Vi registrerer en positiv utvikling med mindre uro, og ser det som viktig at den gode utviklingen fortsetter i årene som kommer. Det er derfor viktig å finne en ny torgsjef som på en god måte kan videreføre det arbeid som Toril har gjort siste året.

Prosessen med å finne Holts etterkommer vil starte omgående, sier Sandahl.

– Kommunen vil gjennomføre en utlysningsprosess på vanlig måte, sier han.

– Har bidratt positivt

Byråd for sosial, bolig- og områdesatsing Silje Hjemdal (fFrp) er ansvarlig byråd for Fisketorget.

Hun tar til etterretning at Holt nå slutter.

– Toril har bidratt svært positivt til å få mer struktur og ryddigere forhold på Torget det siste året, og det er viktig at vi viderefører og utvikler det grunnlag som nå ligger, i årene fremover, sier Hjemdal.

– Hvordan skal dere sørge for å gjøre Torget til en attraktiv arbeidsplass for en ny torgsjef?

– Dette må ses i sammenheng med hvordan kommunen skal utvikle Torget videre i de kommende år. Her vil være viktige og spennende oppgaver i skjæringspunktet mellom næringsvirksomhet og offentlig byromsforvaltning, som vi tror vil være attraktive for mange godt kvalifiserte kandidater, sier hun.

– Hva tenker du er de viktigste utfordringene en ny torgsjef bør ta tak i på Torget?

– Vi  har hittil i år viet mest oppmerksomhet til å sikre at inneværende torgsesong gjennomføres på en forsvarlig og bedre måte enn de foregående sesongene. Dette arbeidet bærer nå tydelige frukter. Torget fremstår mer ryddig og strukturert enn de siste årene. Etter hvert vil vi gå over i en fase der vi ser på de lange linjene, hvordan skal Torgdriften være de neste 5, 10 og kanskje 25 årene. Her vil en måtte se på både fysiske fornyings- og endringstiltak for torgflaten, samt gjøre viktige veivalg for hvordan konseptet skal være, herunder driftsformer, vareutvalg og mer. I dette arbeidet vil torgsjefen være en bidragsyter, selv om mange beslutninger vil måtte løftes til politisk nivå i både byråd og bystyre, sier Hjemdal.

Artikkeltags