Sørgard er tidligere professor ved Norges Handelshøyskole og har i en årrekke forsket på konkurransepolitikk og konkurranserett. Han har siden i sommer vært sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

Ifølge hjemmesidene til Konkurransetilsynet var Sørgard den første sjeføkonomen i Konkurransetilsynet, i perioden 2004 - 2007. Dermed var han sentral i å bygge tilsynet opp etter flyttingen til Bergen.

Han er nå ansatt som konkurransedirektør på åremål for seks år, med mulighet til forlengelse for ytterligere én periode.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får en internasjonalt faglig anerkjent leder, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Sørgard har gode formidlingsevner og ambisjoner om å sette konkurranseutfordringer på dagsorden, sier hun.

Den forrige konkurransedirektøren, Christine Meyer, sluttet i stillingen for å ta over som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.