Ifølge Dagbladet håper Posten å få forslaget godkjent i Stortinget før sommeren. Planene innebærer blant annet at dagens ti terminaler som sorterer brev, skal kuttes ned til tre.

– Sentraliseringen er helt nødvendig for å møte nedgangen i antall brev som sendes. Det er halvert siden 1999, og hvis vi lukker øynene og håper at det skal gå over, vil det møte oss veldig kraftig i fremtiden. Derfor ønsker vi å være i forkant, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Kan ramme 560 ansatte

Det foreslås å kutte ut brevsortering på terminalene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Stokke, Evenes, Hamar og Molde i 2017. Østlandsterminalen, Bodø og Tromsø foreslås videreført.

Posten vil også slå sammen A-post og B-post, og heller ha to dager på seg på å levere alle brev.

– Behovet for over natten-levering av brev er kraftig redusert, fordi mange benytter seg av digitale tjenester, sier Eckhoff.

560 ansatte, fordelt på 400 årsverk, kan miste jobben dersom endringene gjennomføres, skriver Dagbladet.

– En tøff beskjed å få

Kretsleder i Norsk post- og kommunikasjonsforbund Anne Åsheim sier kuttene vil ramme svært mange i en vanskelig tid.

– Det er klart dette er en tøff beskjed for ansatte å få. Særlig når man vet hvordan det står til i dagens arbeidsmarked, sier Åsheim til BA.

Selv er hun i Oslo og har ikke hatt snakket med de ansatte på Minde etter at beskjeden kom.

– Men dette er så klart ikke en hyggelig situasjon. På en måte er det positivt at man vet dette i god tid, men samtidig blir det vanskelig for dem så skal leve med usikkerhet i så lang tid, sier Åsheim.

– Ikke overrasket

Hovedtillitsvalgt ved postsorteringsterminalen på Minde Helge Mathiesen sier de ansatte ikke er overrasket over beskjeden.

– Det er ikke en hyggelig beskjed og det er klart det snakkes om i dag, men dette har de fleste vært forberedt på en stund. Selv om det ikke er endelig bekreftet, regner vi med at forslaget vil gå igjennom og at kutt vil bli resultatet, sier han.

Det er i overkant av 300 ansatte ved terminalen, og Mathisen sier planen er at rundt 130 stillinger skal være igjen etter at kuttene er gjennomført. Det betyr at nærmere 200 kan miste jobben i Bergen.

Mathisen sier håpet er å få omplassert en del av de ansatte ved sorteringsterminalen til andre stillinger.

– Vi regner også med at det vil komme tilbud om sluttpakker. Det vil bli en usikker periode for mange, men det er ansiennitetsprinsippet som gjelder, og på den måten vil det kunne sannsynliggjøres for mange hvem som rammes, forklarer Mathiesen og legger til;

– Kuttene kommer på et svært uheldig tidspunkt med tanke på dagens arbeidsmarked. Det finnes en del som har startet sine arbeidsliv i Posten og har begrenset med annen arbeidserfaring. Men det finnes også mange som jobber her i deltidsstillinger ved siden av studier, så dette treffer ansatte på svært ulike måter.