Vestlandsindeksen for 2. kvartal 2016 forteller at bedriftene på Vestlandet skrur igjen investeringskranene. Bare fem prosent av de planlagte investeringene gjennomføres som planlagt.

Indeksen er en kvartalsvis rundspørring blant 700 bedriftsledere i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Den blir utgitt av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen er todelt, og forteller både hvordan bedriftslederne ser på det siste halvåret, og hvordan de vurderer utsiktene for det neste halvåret.

– Alarmerende

Et av signalene i årets andre utgave, er at bedriftene ser på 2016 som et dårlig år for å gjennomføre planlagte investeringer. En av fem bedrifter i vestlandsfylkene svarer at de i løpet av det siste året har redusert, utsatt  eller kansellert planlagte investeringer.

– Alarmerende, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Hun påpeker at et av de viktigste virkemidlene for å få opp den økonomiske veksten og sysselsettingen er investeringer i næringslivet.

– Jeg synes det er et alvorlig tegn når så mange sier de endrer investeringsplanene. Det kan i verste fall føre til at nedturen i næringslivet på Vestlandet trekker ut i tid, sier Janbu Fresvik i en pressemelding.

Hun peker også på at økte investeringer er nødvendig for at næringslivet klarer å gjennomføre omstillingen til en mindre oljeavhengig fremtid.

Mangler finansiering

Blant bedriftene som utsetter eller kansellerer investeringene svarer 50 prosent at dette skyldes usikkerhet om fremtidig etterspørsel, 40 prosent forklarer det med et reelt fall i etterspørselen, mens 23 prosent sider det skyldes mangel på finansiering.

Det siste oppfatter konserndirektøren som et faresignal.

– Det stemmer godt overens med uttalelser om at regelverket om økte kapitalkrav kombinert med makroøkonomiske utsikter kan føre til at bankene reduserer utlånsveksten, sier Janbu Fresvik.

Sparebanken Vest har et mål om å øke utlånene til næringslivet med 2,5 prosent i 2016. Konserndirektøren slår fast at banken er i ferd med å nå det målet.

Lyspunkter

Til tross for at mange utsetter investeringer, svarer likevel 25 prosent at de planlegger å gjennomføre investeringer i løpet av det neste halvåret. Spesielt blant eksportbedrifter og bedrifter i Hordaland er det mange som forventer å investere. Bransjemessig er investeringsplanene størst i eiendom, finans, forretningsmessig tjenesteyting og IKT, går det frem av pressemeldingen.

Mens næringslivet på Vestlandet vurderer de siste seks månedene som rekordsvake, viser Vestlandsindeksen også tegn til en litt lysere fremtid. 21 prosent av de spurte venter å øke antall årsverk de neste seks månedene, mens 11 prosent venter å redusere. De tilsvarende tallene fra 1. kvartal var 19 prosent og 8 prosent.

Fordelt på fylkene forventer 13 prosent av bedriftene i Rogaland, 10 prosent av hordalandsbedriftene, 6 prosent av bedriftene i Sogn og Fjordane og 11 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal å redusere antall årsverk det neste halvåret.