– Dette er det største prosjektet vi har vært engasjert i hittil. Det er med stolthet og ydmykhet vi overtar stafettpinnen etter Gisle Markhus, som er Oddas største gründer i moderne tid, sier Tor Petter Stensland, daglig leder av Odda Holding, til Hardanger Folkeblad.

42 travle år

Odda Plast har vært heleid av Markhus siden han startet selskapet i 1974.

– Det har vært 42 travle år. Jeg startet med bare en verktøykasse og har hele tiden hatt størst interesse for produksjonen, siden har det gått mye tid til administrasjon og personal, sier den avtroppende lederen ved Odda Plast til HF.

Markhus forteller at han aldri har hatt en av-knapp, og har alltid gyvd løs på alt han har funnet nytt og spennende i bransjen.

– Jeg fant ut at det kanskje var lurt å bli pensjonist. Det er en tid for alt, sier Markhus, som fyller 67 år denne uken.

Partene inngikk bindende avtale på tirsdag, men den offisielle overtakelsen skjer først 2. juli.

Odda-patrioter

– En av grunnene til at jeg selger til Stensland og Co, er fordi vi begge er Odda-patrioter. Jeg har vært opptatt av at bedriften skal være på lokale hender. Det hadde sikkert vært mulig å få noen millioner ekstra ved å overdra Odda Plast til noen utenbys, men det kler meg ikke, understreker Markhus.

– Dette er en Odda-bedrift, der den største kunden er lokal, sier han og viser til Boliden.

Odda Holding overtar hele eierskapet av Odda Plast Eiendom, men Markhus vil ha 12,5 prosent eierskap i driftsselskapet etter emisjon, og vil ta plass som styremedlem.

– Dag Berg, administrerende direktør på Boliden, stiller seg positiv til ordningen jeg har inngått med Odda Holding, sier Markhus.

Han mener overdragelsen skjer på et perfekt tidspunkt, da det meste er på plass både innen markedsføring, maskiner og utstyr.

– Det er viktig for oss å ha Markhus med videre, det er tross alt han som er Odda Plast, uttaler Stensland.

– Fortsette i Gisles ånd

Odda Holding er et lokalt selskap som eies av Stensland, Torun S. Torblå og KIB AS (Karstein Bremnes).

– Med Odda Plast har vi eierskap i 16 bedrifter. Vårt engasjement spenner fra 11 til 100 prosent. Vi driver med eiendom, tjenesteyting, transport, servering, overnatting - og nå plast, forteller Stensland med et smil.

Han sier Markhus har drevet som tradisjonell gründer, der alt går tilbake i bedriften.

– Vi kommer til å drive videre i Gisles ånd, men kanskje tenke litt mer fortjeneste, uttaler Stensland.

– Hvordan vil de ansatte merke overdragelsen?

– Vi vet ikke nok om bedriften i dag, bortsett fra at det er en veldreven butikk, men det er selvsagt mange måter å tjene mer penger på, svarer Stensland.

Tilbyr ansatte eierskap

Han opplyser at Odda Holding vil ha tillitsvalgt med i det framtidige styret, de vil også tilby et program der ansatte kan få eierskap i bedriften.

– Vårt mål er å sikre en fortsatt god arbeidsplass, og en bedrift som er bra for lokalsamfunnet, sier Stensland, som er konstituert daglig leder av Odda Plast.

– En av mine første oppgaver blir å finne ny daglig leder, det være seg internt eller eksternt, kommenterer han.