Det viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Ser man nærmere på de enkelte segmentene, har nedgangen vært størst for utvinning og utvinningstjenester. Her har omsetningen falt med 37,4 prosent fra mars i fjor til samme måned i år. Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år var nedgangen 18,6 prosent.

For bergverksdrift er nedgangen på 29,8 prosent det siste året, men hele 20,4 prosent bare fra februar til mars i år.

Maskinindustrien har opplevd et omsetningsfall på 35,6 prosent på ett år, mens det innen bygging av skip og oljeplattformer har vært en nedgang på 23,8 prosent.

Det er de sesongjusterte månedstallene som viser en liten oppgang i industriomsetningen på 1,4 prosent fra februar til mars. Her er det særlig oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro til oppgangen, med en vekst på 8,1 prosent.

Innen kraftforsyning har det vært en omsetningsøkning på 11,1 prosent det siste året. For nærings-, drikkevare- og tobakksindustrien er økningen 9,3 prosent.

Samlet falt industriomsetningen med 9,3 prosent fra mars 2015 til samme måned i år. (©NTB)