Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det en nedgang på 17 prosent i bygging av skip og plattformer som bidro til at norsk industriproduksjon falt 3,5 prosent i denne perioden.

Fallet står i sterk kontrast til produksjonsøkningen året før og til veksten i våre naboland. Blant annet færre investeringer i Nordsjøen og fallende oljepriser har påvirket produksjonen i de petroleumsrettede leverandørnæringene.

Også bruken av innleide arbeidere i industrien gikk ned med hele 19 prosent, ifølge SSB. Hovedårsaken til det er at innleide arbeidere brukes av bedrifter som leverer produkter og tjenester til petroleumsnæringen. I dårlige tider er det som regel disse som først får merke at det er mindre behov for arbeidskraft.

Disse andre næringene hadde også produksjonsvekst i denne perioden: papir- og papirvareindustri, oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og annen verkstedsindustri. (©NTB)