– Vi nedprioriterer ikke næringslivsjournalistikken, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson.

Vest24.no ble startet 1. september 2014. Målet var å samle næringslivsstoff fra Amedia-eide lokalaviser på Vestlandet, fra Haugesund i sør til Kristiansund i nord, under én felles nettportal.

Initiativet kom fra Bergensavisen, og ambisjonen var at vest24.no skulle bidra til verdiskapning både i BA og i samarbeidsavisene Nordhordland, Hardanger Folkeblad, Kvinnheringen, Haugesunds Avis, Firda, Firdaposten og Tidens Krav. Vest24.no har ikke vært organisert som et eget selskap, men en avdeling i Bergensavisen.

– Vi mener at Vest24.no ikke har levd opp til ambisjonene som ble satt, derfor velger vi nå å samle ressursene under BA-navnet igjen, sier Sveinbjørnsson. Det innebærer altså at vest24.no nå blir avviklet.

BA-redaktøren understreker imidlertid et dette ikke betyr at BA vil nedprioritere næringslivsnyheter.

Tvert om vil BA stå bedre rustet til å dekke lokalt næringsliv etter nedleggelsen.

– Ved å avvikle Vest24.no som egen nettportal, frigjør BA ressurser til egen avis. Det er krefter som tidligere har gått med til å administrere og oppdatere den frittstående nettportalen.

– BA må prioritere. For oss var det derfor ingen vanskelig avgjørelse. Nå frigjøres mer tid til å lage god og viktig lokaljournalistikk som kommer våre lesere til gode. Jeg ser frem til at Svein Tore Havre, som har vært redaktør i Vest24.no, nå kan konsentrere seg fullt og helt om BA. Han har lagt ned et imponerende arbeid i portalen, sier Sveinbjørnsson.