I takt med utviklingen vokser behovet for datalagring i ekstrem fart.

Etter mye egeninnsats over flere år, har Lars Naas etablert et helt nytt datasenter inne i gruvene til familiebedriften Naas Kalksteinbrudd.

Siden 2013 har han jobbet som daglig leder for selskapet Troll Housing med å etablere datasenteret.

Fokus på sikkerhet

– Vi har bygget et datasenter etter internasjonale standarder, og har mulighet for tilnærmet ubegrenset kapasitet og svært høy sikkerhet for strømforsyning, nettverk, brannslukkingsanlegg og kjøling, sier Lars Naas til Tidens Krav.

Sikkerhet er noe Naas legger stor vekt på. På vei inn i gruvene må man gjennom sju sikkerhetspunkter med adgangskontroll før man når dataserverne.

Det er sikkerhet og stabilitet som er viktig for kundene som plasserer serverne sine i datasenter. I tillegg til å være koblet til det lokale strøm- og fibernettet, har selskapet sin egen trafostasjon og fiberrom i en annen del av gruvene, og god dekning hvis det skulle bli strømbrudd.

Ny teknologi

Naas forklarer at Troll Housing har tatt i bruk ny teknologi fra Trans Packet for å tilby redundant (unødvendig i en normalsituasjon, red.anm) nettforbindelse med lynrask omkobling i tilfelle fiberbrudd.

Dette vil bety at kundene skal få stabil nettforbindelse med bare mikrosekund for omkobling i tilfelle feil.

Selskapet har også et nært samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet i forbindelse med å ta i bruk ny teknologi ved etableringenen.

– Samarbeid med norske teknologibedrifter og forskningsinstitusjoner har gitt oss konkurransefordeler som vi nå drar nytte av, sier Haakon Bryhni, styremedlem i Troll Housing.

At datasenteret ligger dypt i fjellet betyr også at det ikke blir påvirket av klimaet.

«Bombesikkert»

– Datasenteret er «bombesikkert» for naturkatastrofer fra storm, flom, brann, EMP (elektromagnetisk puls) og i en særklasse med hensyn til fysisk tilgang, fordi vi har alt kritisk utstyr innelukket i fjellet med hundrevis av meter med marmor og eklogitt omkring datautstyret, sier Naas.

Det er flere aktører som bygger datasenter i fjell i Norge, men det kan være en utfordring å få til god kjøling.

I Troll Housing har fjellet unike egenskaper i form av et høydebasseng med vann som holder fem grader hele året, og en naturlig termisk effekt som gjør at store mengder luft på seks til åtte grader strømmer hurtig forbi datasenteret.

– Datasenteret utnytter lokale egenskaper i fjellet og en unik kjøleløsning for å oppnå et langt lavere strømforbruk enn det som er vanlig i bransjen, sier Naas.

Lokale kunder

Flere lokale kunder er på plass i datasenteret, blant annet Axess, Adcom, Mattilsynet, Maritech Systems og Lillebakk Engineering.

Sistnevnte selskap er også leverandør til Troll Housing.

– Vi er både kunde og leverandør, og har nå alle våre servere her, forteller Andre Lillebakk, teknisk sjef i Lillebakk Engineering.

Selskapet holder til i Molde, og leverer blant annet automasjonssystemer og driftskontrollsystemer til offentlig sektor, industri og marine.

– Det er enorm vekst i bransjen, og prognosene om vekst blir hele tiden sprengt. Troll Housing har store ambisjoner for framtiden, men er trygt forankret i en praktisk virkelighet og har allerede fått en god start med flere lokale og offentlige kunder i vår region som er knyttet til datasenteret med et lynraskt fibernett, sier Naas.