Etter først å ha ramset opp hvor galt alt er i ferd med å gå, var dette en av løsningene daglig leder i den liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet, lanserte på Vestlandskonferansen.

Clemet mener det offentlige må ta tak i sin egen sløsing.

– Det virker som om bevilgningene er selve målet. Har man bevilget, har man gjort noe, sa Clemet.

Ikke annerledesland

Til Vest24.no innrømmer Clemet gladelig at det kunne sees på som selvkritikk fra hennes egen tid som toppolitiker. Clemet var utdanningsminister fra 2001 til 2005.

– Men det er blitt mye verre, sier den tidligere Høyre-statsråden med ettertrykk.

Fra podiet tok Clemet utgangspunkt i hvordan det offentlige må kutte for å komme fremtidens krav om omstilling i møte. Lavere oljepriser, fallende produktivitetsvekst, eldrebølge og stort behov for arbeidskraft er faktorer som gjør det nødvendig med store omstillinger også i det offentlige. Norge må forberede seg på en fremtid uten å være annerledesland, var budskapet.

– I tillegg til skatteinntektene har staten også hatt oljepengene. Det har gjort at utgiftene i offentlig sektor er høyere enn i land det er naturlig å sammenligne oss med. Da skulle man kanskje tro at kvaliteten også var bedre, men slik er det ikke, slo hun fast, før hun lanserte sin egen tankesmie sitt «worst case scenario»: Et underskudd på statsbudsjettet tilsvarende 26 prosent av brutto nasjonalprodukt.

– Det er verre enn Hellas, og slik går det ikke, slo hun fast.

Gode muligheter

Og etter å ha malt lerretet helt svart, understreket den tidligere statsråden at Norge har svært gode forutsetninger for å komme gjennom omstillingen.

– Men da må det tas grep, sa hun engasjert. Pengebruk på skattelette, forskning, infrastruktur, gründervirksomhet, tilrettelegging for økt konkurranse og produktivitetsvekst, var stikkord. Et styrket arbeidstilbud, likeså.

– Vi må også forberede oss på en mer nøktern velferdsstat. Jeg tror det blir kuttet i sykelønnsordningen og høyere egenandeler på ulike felt, eksemplifiserte hun.

Blant det viktigste omstillingstiltakene er også en omstilling i det Clemet kaller den politiske kulturen. I klartekst at offentlige budsjetter må kuttes, noe som i stor grad har vært fremmed for norske politikere i en årrekke.

– Det må skje en omstilling inne i politikernes hoder. Fokus må dreies fra bevilgningene til resultatene og tankegangen må bli mer langsiktig, påpekte en engasjert Civita-leder foran næringslivspersoner og politikere både fra lokalt og sentralt hold.